NK 246II – BØDAL

Vinnende bud: kr 5

Nedlagt 1970

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1970
Frimerkeauksjon #994-157

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

BØDAL (Ref#: 1483 , Kilde: KulturNav)

BØDAL poståpneri, i Gausdal prestegjeld, Søndre Gudbrandsdal fogderi, under Christiania postktr., ble opprettet ved Kgl.res. 29.1.1870 med virksomhet fra 1.4.1870. Sirk. 3, 18.2.1870.

Samtidig ble den ukentlige bipostruten mellom Gausdal og Lillehammer utvidet til Bødal poståpneri.

Ved Kgl.res. 20.9.1881 ble navnet endret til VESTRE GAUSDAL fra 1.10.1881. Sirk. 17, 19.9.1881.

Poståpneriet ble fra 1.7.1887 lagt under Lillehammer posteksp. Sirk. 15, 23.6.1887.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret VESTRE GAUSDAL nytt postnr 2653.

Ifølge "Norske Filatelistika" var det usikkert om Bødal fikk stempel, men at Vestre Gausdal fikk datostempel i 1882 av 2-rings type med tverrbjelker og hull.

(2623 / 2653)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. Simon Hansen Forseth 1.4.1870 ( på gården Forseth).
Landbr. P. Evenvold 1.7.1893 (på gården Veisten).
Aasmund Evenvold kst. 22.9.1912, fast 6.12.1912 (f. 1886).
Håkon Martin Kjernli 1.3.1952 (f. 1922). Under tj.fri fra 29.5.1959 for å vikariere ved Rødøy poståpneri, der han ble tilsatt 1.6.1960. Styrt av vikarer.
Knut Johannes Østby kst. 1.6.1961 (f. 1931, død 8.1.1979).
Postkass. Sigrun Kristine Sanden 1.6.1979 (f. 1943).
Poststyrervikar Sigrun Bredli vikar 1.4.1983.
Poststyrervikar Sylvi Marie Ingebrigtsen 1.8.1984 (f. 1938).
Postst.vikar Marianne Lien kst. 1.8.1994, fast 1.9.1995.

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1870 1874 1879 1890 1899 1912 1913 1914 1917
Spd. 12 24
Kr 160 200 450 550 650 700 750

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------

BØDAL (Ref#: 9051 , Kilde: KulturNav)

Nytt BØDAL poståpneri, i Vestre Gausdal herred, Kristians amt, under Lillehammer postktr., i bipostrute nr 1221 Follebu--Olstad, ble underholdt fra 1.1.1918. Sirk. 61, 21.12.1917.

Poståpneriet 2624 BØDAL ble lagt ned fra 1.5.1970. Ny postadresse: 2623 VESTRE GAUSDAL. Sirk. 18, 28.5.1970.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved oppr.

(2624)
Poståpnere:
Ordfører Hans N. Vik (Bø) 1.1.1918.
Landh. Ole R. Rudi 1.7.1919 (f. 1880).
Landh. Alfred Høyer kst. 5.2.1928 (f.1899).
Trygve Engjom 16.1.1946 (f.1905). Tj.gjorde midlt. under sykdom ved Fetsund poståpneri fra 20.1.1956. Ble tilsatt som poståpner på Tretten 1.4.1956.
Styrt av vikarer fra Lillehammer postktr. fra 1.4.1956.
Halvard Solberg midlt. 1.8.1956, kst. 1.1.1957, fast 1.1.1958 (f.1921).

Årlig poståpnerlønn var i 1918 kr 150,- og i 1920 kr 600,-.

---------