NK 246II – ÅBOGEN

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #193-53

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

ÅBOGEN (Ref#: 14916 , Kilde: KulturNav)

ÅBOGEN - se AABOGEN

---------

AABOGEN (Ref#: 9 , Kilde: KulturNav)

AABOGEN poståpneri, på jernbanestasjonen, i Eidskog prestegjeld, Vinger og Odalen fogderier, under Christiania postkontor, ble opprettet fra 1.12.1865, dvs. samtidig med daglig postbefordring på jernbane mellom Kongsvinger og Charlottenberg (i Sverige). Det er ikke funnet Sirkulære-melding om opprettelsen, og meldingen sees først i Kgl.res. 24.9.1868.

Poståpneriet ble fra 1.7.1900 lagt under Kongsvinger postkontor. Sirk. 26, 30.6.1900.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet ÅBOGEN.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 2220 ÅBOGEN ble lagt ned fra 1.5.1996. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 9, 19.4.1996.

Ifølge "Norske Filatelistika" ble datostempel tilsendt først i 1871 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(2220)
Poståpnere/styrere:
Stasj.mester J. Ohlsen 1.12.1865.
Stasj.mester Otto Bjertnæs 17.7.1871.
Stasj.mester Ole Olsen kst. 30.9.1887.
Stasj.mester Syver Iversen Lunde 20.1.1888.
Stasj.mester H. O. Svarstad 8.10.1897.
Stasj.mester Johan Steen 16.9.1901.
Telegrafist Jørgensen kst. 20.11.1906.
Stasj.mester G. A. Hansen 15.1.1907.
Stasj.mester A. Granaas 19.11.1915 (f. 1873).
Signe Nielsen 1.9.1920 (f. 1881).
Gudrun Pram 8.10.1946 (f. 1907).
Jenny Marie Johnsen under ledighet 1.10.1954, under prøvetjeneste fra 1.3.1955, kst. 1.6.1955, fast 1.6.1956 (f. 1901).
Postass. Mona Irene Reitan 1.5.1975 (f. 1955).
Randi Bråten midlertidig vikar fra 1.10.1980.

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1865 1868 1877 1886 1890 1894 1901 1911 1917
Spd. 24 30
Kr 200 280 340 400 500 550 700

Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------