NK 246I – VISTDAL

Utrop: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 8. juni 2023 19:54
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 10 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Frimerkeauksjon #176-08

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

VISTDAL (Ref#: 14327 , Kilde: KulturNav)

VISTDAL poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Møkkelbostad, i annex til Næsset prestegjeld, Romsdal fogderi, under Molde postkontor, ble inntil videre underholdt fra 15.7.1875. Sirk. 15, 24.6.1875.

Fra poststedsfortegnelsen 1894 er navnet skrevet VISTDALEN.

Fra 1.10.1921 igjen endret til VISTDAL. Sirk. 53, 23.9.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ifølge "Norske Filatelistika" ble datostempel tilsendt først i 1887 av 2-rings vanlig type.

(6364)
Poståpnere/styrere:
Ordfører J. Elgsnæs 15.7.1875.
Andreas Sølsnæs 1.1.1879.
Gårdbr. Oluf Wahl 22.4.1882.
Landh. Iver Larsen Myklebostad notert i 1885 (f. 1846).
Frk. Emilie Myklebostad 1.4.1919 (f. 1889). Under sykdom fra 1.8.1943 til sin død den 30.6.1944 med vikarer.
Bjørg Myklebostad (Holtborg) midlertidig fra 1.7.1944, fast 1.2.1945 (f. 1920).
Arnold Holtborg kst. 1.7.1962 (f. 1914).
Kontorasp. Iftekar Ahmad 1.8.1982 (f. 1947).
Sonja Hanset 1.11.1985 (f. 1945).

Årlig poståpnerlønn var i 1875 8 Spd., i 1878 kr 48,-, i 1888 kr 80,-, i 1895 kr 140,-, i 1901 kr 200,-, i 1906 kr 250,-, i 1910 kr 350,- og fra 1917 kr 450,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------