NK 246I – KROKSUND

Vinnende bud: kr 19

Nedlagt 1988

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1988
Frimerkeauksjon #171-06

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

KROKSUND (Ref#: 6321 , Kilde: KulturNav)

KROKSUND poståpneri, i Rødnes herred, Rakkestad fogderi, under Sarpsborg postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. av den 20.12.1890 og 24.1.1891 med virksomhet fra 1.7.1891 i postruten mellom Rødnes og Rømskogen poståpnerier. Sirk. 16, 25.6.1891.

Poståpneriet ble fra 1.10.1920 lagt under Mysen postkontor. Sirk. 55, 23.9.1920.

Fra 1.5.1971 lagt under Sarpsborg postområde. Sirk. 22, 29.4.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

1874 KROKSUND postkontor C ble midlertidig lagt ned fra 22.8.1983, og endelig nedlagt fra 1.1.1988. Sirk. 51, 28.12.1987.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(1874)
Poståpnere/styrere:
Landh. O. Jensen 1.7.1891.
Sersjant Andr. J. Rakstad 1.4.1893.
Hans L. Krag Torp 1.11.1895.
Landh. Nils Krog 1.1.1896.
O. N. Krog 1.7.1911.
Landh. K. Bredholdt 1.7.1919 (f. 1880).
Ingeborg Krog 1.7.1922.
Skomaker Johan Evenby 15.7.1926 (f. 1894). Under hans sykdom fra 1946 til han sluttet: med diverse vikarer.
Inger Johanne Aaser midlt. 1.8.1950.
Else Jaavaall (Bråthen) 1.12.1950 (f. 1921). Var syk 1.4. -- 31.12.1960, med diverse vikarer.

Årlig poståpnerlønn var i 1891 kr 60,-, i 1900 kr 120,-, i 1905 kr 150,-, i 1911 kr 250,- og fra 1917 kr 300,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------