NK 246I – HOLMEDAL

Vinnende bud: kr 24

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #194-136

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

HOLMEDAL (Ref#: 4715 , Kilde: KulturNav)

HOLMEDAL brevhus, på gården Holmedal, i Ytre Holmedal herred, Sønd- og Nordfjord fogderi, under Bergen postktr., ble underholdt fra 1.7.1891. Sirk. 16, 25.6.1891.

Brevhuset ble antakelig lagt under Florø postktr. fra 1.9.1892. Sirk. 15, 10.6.1892.

Fra 15.2.1893 ble brevhuset flyttet til dampskipsanløpsstedet Strømsnes og fikk da navnet STRØMSNES I HOLMEDAL

Brevhuset STRØMSNES I HOLMEDAL ble lagt ned fra 1.1.1910 og samtidig omgjort til poståpneri under navnet Strømsnes i Søndfjord..

Brevhuset nyttet 4-rings kassasjonsstempel nr 62.

Brevhusstyrere:
Poståpneren ved Holmedal poståpneri, Lars Larsen, 1.7.1891 utførte også befordring av posten 2--3 ganger ukentlig til Strømsnes i Holmedal poståpneri.
Handelsm. Wilhelm Lund 15.2.1893.
Handelsm. I. A. Sønnervig 10.5.1893.
Handelsm. H. H. Hægland 21.6.1909. (Senere poståpner.)


STRØMSNES I SØNDFJORD poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Strømsnes, i Ytre Holmedal herred, Nordre Bergenshus amt, under Florø postktr., ble underholdt fra 1.1.1910 i stedet for det tidligere brevhuset Strømsnes i Holmedal. Sirk. 69, 22.12.1909.

Poståpneriet ble fra 1.10.1891 lagt under Førde postktr. Sirk. 47, 26.9.1918.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til STRAUMSNES I SUNNFJORD. Sirk. 53, 23.9.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 31, 10.12.1976.

Navnet ble fra 1.12.1975 endret bare til STRAUMSNES. Sirk. 48, 15.12.1975.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret STRAUMSNES nytt postnr 6969.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tatt i bruk fra opprettelsen.

(6828 / 6969)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. H. H. Hægland 1.1.1910.
Ds.eksp. Ole Johannessen Nedrebø 10.9.1917 (f.1879).
Ds.eksp. Olav Johannesson Nedrebø 1.1.1955 (f.1933).

Årlig poståpnerlønn var i 1910 kr 50,-, i 1913 kr 150,- senere kr 200,- og i 1917 kr 250,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg 50% av lønnen.

---------

HOLMEDAL (Ref#: 4716 , Kilde: KulturNav)

HOLMEDAL poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Strømsnæsset, i Holmedal prestegjeld, Sønd- og Nordfjord fogderi, under Bergen postktr, ble opprettet ved Kgl.res. 25.7.1860 med virksomhet fra 1.1.1861. Sirk. 13 (del II), 15.12.1860.

Fra 1.1.1893 lå poståpneriet på dampskipsanløpsstedet Holmedal.

Poståpneriet ble fra 1.7.1909 lagt under Florø postktr. Sirk. 32, 23.6.1909.

Fra 1.10.1918 lagt under Førde postktr. Sirk. 47, 26.9.1918.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret ble fra 1.1.1990 lagt under Florø postområde, og lå da i Askvoll komm. i stedet for tidligere Fjaler komm. Sirk. 34, 12.10.1989.

Postkontoret 6982 HOLMEDAL ble nedlagt fra 1.3.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 1, 17.1.1997.

Datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver ble ifølge "Norske Filatelistika" tildelt først i 1877.

(6982)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. J. Aagesen 1.1.1861.
Enkefru Müller kst. i 1864.
Handelsm. Lars Larsen 1.11.1865.
Fhv. lærer og kirkesanger Arne Larsen Skarsten 1.1.1893.
Fhv. amtsagronom Elling Knudsen Eide 1.3.1896.
Ds.eksp. Jens Bjørnstad 5.7.1904.
Jenny Rochling midlt. 1.10.1941.
Helga Ask Herland 1.7.1942 (f.1912).
Poståpner Marie Johanne Henriette Askevold 1.11.1952 (f.1903).
P.ass. John Lien 1.1.1972 (f.1950).

De første årlige poståpnerlønninger:

1861 1869 1878 1897 1901 1908 1912 1913 1914 1917
Spd. 12 30
Kr 200 250 320 450 550 600 650 750

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------