NK 245 – ØYLO

Auksjonen er avsluttet

Nedlagt 1991

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Nedlagt 1991
Frimerkeauksjon #170-52

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

ØYLO (Ref#: 14899 , Kilde: KulturNav)

ØYLO poståpneri, i Vang herred, Kristians amt, under Kristiania postkontor, i ruten Fagernes -- Lærdal, ble underholdt fra 1.7.1908. Sirk. 27, 24.6.1908.

Poståpneriet ble fra 1.7.1953 lagt under Fagernes postkontor. Sirk. 17, 20.6.1953.

Fra 1.5.1971 lagt under Gjøvik postområde. Sirk. 22, 29.4.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

2970 ØYLO postkontor C, i Gjøvik postområde, ble lagt ned fra 1.6.1991. Ny postadresse: ØYLO, 2975 GRINDAHEIM. Sirk. 15, 8.5.1991.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt ved opprettelsen.

(2970)
Poståpnere/styrere:
Ivar Gulbrandsen Øilo 1.7.1908 (f. 1882, døde 29.11.1948).
Berit Øilo midlertidig fra 30.11.1948.
John Nertrost midlertidig fra 1.3.1949, fast 1.1.1950 (f. 1898).
Marit Sandsengen kst. 1.8.1965 (f. 1939).
Poståpner Ole Knutsen Haalien 1.10.1972 (f. 1907).
Førstesekr. Unni Tordis Nordsveen 1.4.1978 (f. 1945).
Postkass. Gerd Ødegård 1.1.1986 (f. 1947).
Tore Øystein Hovda midlertidig vikar fra 1.4.1986.

Årlig poståpnerlønn va i 1908 kr 100,-, i 1911 kr 300,-, i 1916 kr 350,- og fra 1917 kr 400,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------