NK 245 – ONSØY

Utrop: kr 5

Nedlagt 1969

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 29. august 2024 20:18
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 5 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Nedlagt 1969
Frimerkeauksjon #991-115

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

ONSØY (Ref#: 9387 , Kilde: KulturNav)

ONSØY - se ONSØ

---------

ONSØ (Ref#: 9386 , Kilde: KulturNav)

ONSØ poståpneri, på gården Ørmen, i Onsø prestegjeld, Mosse fogderi, under Fredrikstad postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. av den 18.3. og 25.4.1861, med virksomhet fra 1.7.1861. Sirk. 17, 20.7.1861.

Navnet ble fra 1.1.1919 endret til ONSØY. Sirk. 62, 17.12.1918.

Postnr 1630 ble tatt i bruk fra 18.3.1968.

Poståpneriet 1630 ONSØY ble lagt ned fra 1.4.1969. Ny postadresse: 1620 GRESSVIK. Sirk. 13, 16.4.1969.

(1630)
Poståpnere:
Lensm. Gundersen notert fra 1.7.1861.
Gårdbr. Theodor Hansen Ørmen kst. 14.3.1871.
Lensm. G. F. Wettergren 1.10.1871.
Kommunekass. Anders Jensen 1.7.1877.
Stasj.mester Emil Horn 6.2.1879.
Hans Andersen 1.5.1880.
Jernbanetelegrafist Hindrum kst. 1.5.1889.
Stasj.mester Hans Christian Jonassen Aas 21.8.1889.
Jernbanetelegrafist O. S. Olsen fra primo 1900.
Stasj.mester Joh. B. Gulbrandsen 20.4.1900.
Stasj.mester O. G. Halvorsen 5.2.1903.
Edel Halvorsen kst. 25.8.1907.
Anna Halvorsen kst. 1907.
Stasj.mester Chr. Foss 15.1.1908 (f.1864).
Landh. Frithjof Gustav Paulsen 1.8.1918 (f.1892). Var syk fra 23.5.1955 til han sluttet 23.5.1956, antakelig med Adele Paulsen som midlertidig vikar.
Eiler Leira 1.7.1957 (f.1920)

De første kjente årlige poståpnerlønninger:

1861 1880 1898 1905 1914 1917
Spd. 20
Kr 120 420 500 550 600

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------