NK 242 – VENGSØY

Vinnende bud: kr 15

Uvanlig stempel. Grad 6.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Uvanlig stempel. Grad 6.
Frimerkeauksjon #190-19

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

VENGSØY (Ref#: 13995 , Kilde: KulturNav)

VENGSØY - se VENGSØEN

---------

VENGSØEN (Ref#: 13994 , Kilde: KulturNav)

VENGSØEN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Naustbugt, i Tromsøsundet herred, Senjen og Tromsø fogderi, under Tromsø postkontor, ble inntil videre underholdt fra 1.1.1895. Sirk. 35, 28.12.1894.

Navnet ble i 1908 endret til VENGSØY v/Sirk. 27, 20.5.1908.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(9120)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. A. Gundersen 1.1.1895 (f. 1863).
Fru Inga Gundersen 29.6.1933.
Ds.eksp. Indal Johansen 1.1.1938 (f. 1882).
Helge Sigurd Harry Eriksen 1.3.1957 (f. 1927).
(?) (?) (?)

De først kjente årlige poståpnerlønninger var i 1898 kr 80,-, i 1908 kr 100,-, i 1912 kr 150,- og fra 1913 kr 200,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------