NK 242 – NORDSTRAND

Vinnende bud: kr 10

Nedlagt 1991

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1991
Frimerkeauksjon #189-175

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

NORDSTRAND (Ref#: 8777 , Kilde: KulturNav)

NORDSTRAND brevhus, i Brandval herred, Hedemarken amt, under Kongsvinger posteksp., ble opprettet den 1.6.1896 i landpostbudruten Brandval Finskog -- Roverud.

Brevhuset ble fra 1.1.1899 flyttet til Lundersæter skyss-skifte, og navnet ble samtidig endret til LUNDERSÆTER.

Brevhuset LUNDESÆTER ble lagt ned fra 1.7.1903 og samtidig omgjort til poståpneri med navnet Lundersæteren.

Brevhuset nyttet 4-rings kassasjonsstempel nr 215.

Brevhusstyrer:
Stasjonsholder Ole Olsen 1.6.1896.


LUNDERSÆTEREN poståpneri, i Brandval herred, Hedemarken amt, under Kongvinger postkontor, ble opprettet fra 1.7.1903 i postruten Brandval Finskog --Roverud. Sirk. 27, 29.6.1903.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til LUNDERSÆTER. Sirk. 53, 23.9.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 2254 LUNDERSÆTER ble lagt ned fra 1.9.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 20, 7.8.1997.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk LUNDERSÆTER nytt postnr 2218.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(2254 / 2218)
Poståpnere/styrere:
Landh. Chr. Gjøen 1.7.1903.
Dagna Strand notert i 1913 (f. 1889).
Grethe Olaug Høgberget (Johansen) tilsatt i 1953 (f. 1930).
Poststyrer (vikar) Svein Jørgen Bredesen 1.8.1984 (f. 1962).

Poståpneren var ulønnet av Pv. i 1903--05.

---------

NORDSTRAND (Ref#: 8778 , Kilde: KulturNav)

NORDSTRAND brevhus, i Selje herred, Sogn og Fjordane fylke, under Måløy postkontor, ble opprettet den 1.1.1930.

Navnet ble fra 12.12.1933 endret til FLØDE v/Sirk. 43, 12.12.1933.

Brevhuset 6752 FLØDE I P, under Måløy postkontor, ble lagt ned fra 1.10.1972. Ny postadresse: 6750 STADLANDET. Kilde: Nedlagte poststeder og poststeder som har endret navn i tiden 1900--1981.

Brevhuset nyttet først 4-rings kassasjonsstempel nr 753 og fikk tilsendt "Kronet posthorn"-stempel i april 1935.

(6752)
Brevhusstyrer:
Jørgen Bremnes Stadlandet 1.1.1930.

---------

NORDSTRAND (Ref#: 8779 , Kilde: KulturNav)

NORDSTRAND poståpneri, på jernbanestasjonen, i Aker herred, Aker og Follo fogderi, Akershus amt, under Kristiania postkontor, ble opprettet fra 1.11.1891 i stedet for det tidligere brevhus med samme navn. Sirk. 28, 31.10.1891.

Poståpneriet ble omgjort til underpostkontor II fra 1.7.1954. Sirk. 12, 3.6.1954.

Ble lagt under Adm.avd., 1. postdistrikt fra 1.11.1962. Sirk. 47, 15.11.1962.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble underpostkontoret II omgjort til bare underpostkontor fra 1.11.1973, Sirk. 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av Oslo postdistrikt ble postkontoret fra 1.1.1989 lagt under Oslo Sentrum postregion. Sirk. 1, 10.1.1989.

Postkontoret C, NORDSTRAND, 1111 OSLO 11, ble lagt ned fra 1.2.1991. Sirk. 1, 11.1.1991.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble levert ved opprettelsen i 1891.

(Oslo 11)
Styrere:
Stasj.eksp. A. M. K. Riis 1.11.1891.
St.eksp. E. Giltvedt 16.3.1894.
Wilhelmine Clausen 15.8.1914 (f. 1865).
Postelev Christine Rønning (Samsonsen) kst. 1.2.1929 (f. 1903).
Anne Lunde 16.9.1938 (f. 1891).
Randi Grønli var midlertidig under Anne Lundes sykdom fra 10.8.1944, Solveig Borch Michelsen fra 22.8.1944, og Randi Grønli igjen fra 20.11.1944.
Otto Trygve Aas fra 1.4.1947 (f. 1901).
Res.poståpner Skands under ledighet fra 1.8.1953.
Magnhild Ruud 1.8.1954 (f. 1908).
Liv Elin Danielsen 10.2.1981 (f. 1958).
Res.posteksp. Erland Normann Høglund vikar fra 1.3.1985 (f. 1961).
Res.p.kass. Terje Vidar Høvik 1.9.1988 (f. 1961).

De første årlige lønninger:

1891 1894 1898 1910 1911 1917
Kr 240 400 700 800 900 1300

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------

NORDSTRAND (Ref#: 8780 , Kilde: KulturNav)

NORDSTRAND brevhus, i Aker herred, Aker og Follo fogderi, Akershus amt, under Kristiania postkontor, ble opprettet den 1.10.1887.

Brevhuset NORDSTRAND ble lagt ned fra 1.11.1891 og samtidig omgjort til poståpneri.

Brevhuset nyttet 4-rings kassasjonsstempel nr 2.

Brevhusstyrere:
Skinnelegger Christian Pedersen 1.10.1887.
Stasj.eksp. A. M. K. Riis 1.5.1891 (senere poståpner).

Årlig styrerlønn var i 1887 kr 50,-, og i 1889 kr 100,-.

---------