NK 242 – GARTLAND

Auksjonen er avsluttet

Nedlagt 1980

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Nedlagt 1980
Frimerkeauksjon #193-61

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

GARTLAND (Ref#: 3341 , Kilde: KulturNav)

GARTLAND poståpneri, på jernbanestasjonen, i Harran herred, Nord-Trøndelag fylke, under Namsos postktr., ble opprettet den 1.12.1943. Posten til/fra stedet ble sendt med Nordlandsbanen. Sirk. 29, 15.11.1943.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

7874 GARTLAND postkontor C ble lagt ned 1.6.1980. Sirk. 22, 19.6.1980. Ny posstadresse: 7870 GRONG. Kilde: Nedlagte poststeder og poststeder som har endret navn i tiden 1900--1981.

(7874)
Poståpnere/styrere:
Overtatt av Norges Statsbaner 1.12.1943.
Jenny Ovidie Wachtl kst. 1.4.1963 (f. 1918).

Årlig lønn fra 1943 var kr 100,- + kr 100,-. Fra 1944 var lønnen kr 1.577,-.

---------