NK 240 – STYRVOLL

Vinnende bud: kr 32

Nedlagt 1960

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1960
Frimerkeauksjon #193-168

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

STYRVOLL (Ref#: 12187 , Kilde: KulturNav)

STYRVOLL - se STYRVOLD

---------

STYRVOLD (Ref#: 12186 , Kilde: KulturNav)

STYRVOLD poståpneri, i annex til Laurdal prestegjeld, Jarlsberg fogderi, under Laurvik postkontor, ble opprettet den 15.4.1874. Sirk. 4, 28.3.1874.
Samtidig ble Laurdal poståpneri lagt ned.

Navnet ble fra 1.10.1921 skrevet STYRVOLL. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet STYRVOLL ble lagt ned fra 1.5.1960. Sirk. 15, 21.5.1960. Ny postadresse: 3273 STEINSHOLT. Kilde: Nedlagte poststeder og poststeder som har endret navn i tiden 1900--1981.

Datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver ble tilsendt i 1875.

Poståpnere:
Christoper Thoresen Sverkhalft 15.4.1874.
Gårdbr. Ole Hansen Hanevold også notert i 1874.
Hans Chr. Tanum 15.4.1890 (f. 1853). (På Eide.)
Smed Martin Olsen 15.11.1918 (f. 1852).
Ivar Edvardsen Haug 14.8.1922 (f. 1897).
Erik Haug midlertidig fra 15.5.1945.
Ivar Edvardsen Haug tilbake fra 1.8.1946 (f. 1897, død 16.10.1959.
Vikarer fra 17.10.1959.

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1874 1875 1876 1885 1894 1901 1908 1917
Spd. 8 12 20
Kr 100 200 300 450 550

Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------