NK 240 – SOLLIA

Vinnende bud: kr 5

Nedlagt 1985

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1985
Frimerkeauksjon #994-102

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SOLLIA (Ref#: 11576 , Kilde: KulturNav)

SOLLIA - se SOLLIEN dessuten også 2493 ATNBRUA

---------

ATNBRUA (Ref#: 401 , Kilde: KulturNav)

ATNBRUA poståpneri, Sollia herred, Hedmark fylke, under Tynset postkontor, ble opprettet fra 1.7.1961 i stedet for det tidligere brevhus Atnbrua. Sirk.19, 23.6.1961.

Poståpneriet ble fra 1.8.1972 lagt under Elverum postkontor. Sirk. 26, 3.7.1972.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret 2493 ATNBRUA nytt postnr 2477.

Postkontoret 2493 ATNBRUA ble nedlagt fra 1.5.1998. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 7, 3.4.1998.

Postadressen 2477 ATNBRUA ble fra 1.10.2000 endret til 2477 SOLLIA. -- Kilde: Posten salg og distribusjon.

(2493 / 2477)
Poståpnere/styrere:
(?) (?) (?) 1.7.1961.
Oddvar Helgesen 1.4.1962 (f. 1907).
Tove Solheim 1.3.1980 (f. 1940), til 1.5.1998.

---------

ATNEBRU (Ref#: 403 , Kilde: KulturNav)

ATNEBRU brevhus, i Sollia herred, Hedemark fylke, under Elverum postkontor, ble opprettet den 1.7.1944.

Navnet ble fra 1.10.1947 endret til ATNFOSS. Sirk. 25, 30.9.1947.

Omgjort til brevhus I fra 1.7.1952. Sirk. 17, 7.6.1952.

Fra 1.10.1955 ble navnet endret til ATNBRUA. (Brevhusregister.)

Fra 1.8.1960 ble brevhuset lagt under Tynset postkontor. Sirk. 18, 30.6.1960.

Brevhuset ATNBRUA ble lagt ned fra 1.7.1961 og samtidig omgjort til poståpneri.

Brevhuset fikk tildelt "Kronet posthorn"-stempel i juni 1944 og i august 1947.

Brevhusstyrer:
Atnebru handelsforening v/styrer Helgesen fra 1.7.1944.

---------

SOLLIEN (Ref#: 11577 , Kilde: KulturNav)

SOLLIEN poståpneri, i Sollien prestegjeld, Søndre Gudbrandsdal fogderi, under Christiania postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 24.11.1874 med virksomhet fra 1.1.1875. Sirk. 18, 8.12.1874.

Ved Kgl. res. 22.12.1884 og 13.7.1885 ble det igangsatt 2 ganger ukentlig bipost mellom Sollien og Atna poståpnerier. Sirk. 21, 22.9.1885.

Poståpneriet ble fra 1.1.1886 lagt under Hamar postkontor. Sirk.29, 10.12.1885

Fra 1.10.1918 lagt under Elverum postkontor. Sirk. 47, 26.9.1918.

Navnet ble fra 1.1.1922 endret til SOLLIA. Sirk. 71, 21.12.1921.

Fra 1.8.1960 ble poståpneriet lagt under Tynset postkontor. Sirk.18, 30.6.1960.

Fra 1.8.1972 igjen under Elverum postområde. Sirk. 26, 3.7.1972.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

2492 SOLLIA postkontor C, i Elverum postområde, ble lagt ned fra 1.3.1985. Ny postadresse: 2490 ATNA. Sirk. 8, 19.2.1985.

Fra 1.10.2000 er SOLLIA postkontor gjenopprettet ved at postkontoret 2477 ATNBRUA endret navnet til SOLLIA.
NB: Se Atnbrua.

Datostempel ble ifølge "Norske Filatelistika" tilsendt først i 1883 av 2-rings vanlig type.

(2492)
Poståpnere/styrere:
Sogneprest Olsen 1.1.1875.
Kirkesanger Grøsæt 1.1.1876.
Bestyrer Arnt Kortgaard kst. i 1882.
Kirkesanger Embret Pedersen 1.1.1883.
Kirkesanger Braset notert 1.10.1894, fast 19.11.1894.
Fru sogneprest Lapen (?) kst. 1.7.1897.
Lærer Joh. Næs 15.12.1897.
Kirkesanger J. Næss 24.8.1904.
Sogneprest Lassen kst. 17.9.1907.
Lærer Aasmund Kjos 20.1.1908 (f.1879).
Handelsbest. Ole A. Braathen 15.6.1920 (f.1881).
Kåre O. Raddum 1.4.1952 (f. 1912).
Annik Raddum midlertidig fra 1.5.1958.
Handelsbest. W. Bjørklund midlertidig fra 1.6.1958.
Birger Lien midlertidig fra 1.9.1959, kst. 1.12.1959 (f.1920).
(?) (?) (?)

Poståpneren hadde ingen lønn av Pv. i 1871. De første kjente årlige lønnene var:

1875 1878 1887 1895 1902 1912 1913 1914 1917
Spd. 8
Kr 64 88 130 160 250 300 350 500

Fra 1.7.1917 ble gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------