NK 240 – SKOGSHAMN

Auksjonen er avsluttet

Nedlagt 1965

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Nedlagt 1965
Frimerkeauksjon #193-28

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SKOGSHAMN (Ref#: 11235 , Kilde: KulturNav)

SKOGSHAMN - se SKOGSHAVN

---------

SKOGSHAVN (Ref#: 11236 , Kilde: KulturNav)

SKOGSHAVN poståpneri, på gården Skogshavn, i Dyrø annex til Tranø prestegjeld, Senjen og Tromsø fogderier, under Tromsø postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 16.11.1867, med virksomhet under dampskipet "Tromsø"s fart. Sirk. 25, 29.11.1867.

Poståpneriet ble fra 1.10.1902 lagt under Harstad postdistrikt. Sirk. 24, 9.6.1902.

Navnet ble medio1908 endret til SKOGSHAMN. Sirk. 27, 20.5.1908.

Fra 1.5.1965 ble poståpneriet lagt under Finnsnes postdistrikt. Sirk. 19, 12.5.1965.

Poståpneriet SKOGSHAMN ble nedlagt fra 1.9.1965. Sirk. 29, 20.8.1965. Ny postadresse: 9343 LANGHAMN. Kilde: Nedlagte poststeder og poststeder som har endret navn i tiden 1900--1981.

Det ble først i 1877 tildelt datostempel av en-rings type med stenskrift bokstaver. (Finnes ikke i samlingene).

Poståpnere:
Handelsm. Hansen 16.11.1867.
Gårdbr. Kornelius Iversen, kst. 21.9.1899, fast 8.9.1903 (f. 1860).
Agronom Arne Melbye 1.12.1930 (f. 1901).

Det ser ut for at poståpneren var ulønnet av Postverket i en rekke år.

De første årlige lønninger som er notert her er:
1867 ulønnet.

1878 1886 1905 1911 1917
Kr 80 60 100 150 250

Det ble fra 1.7.1917 gitt et midl. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------