NK 240 – KAUPANGER

Utrop: kr 5

Nedlagt 1997

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 29. august 2024 20:16
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 5 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Nedlagt 1997
Frimerkeauksjon #991-110

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

KAUPANGER (Ref#: 5712 , Kilde: KulturNav)

KAUPANGER poståpneri, på dampskipsanløpsstedet med samme navn, i Sogndal herred, Sogn og Fjordane fylke, under Lærdal postkontor, i rute 4550 og landpostrute 4630 Kaupanger -- Amla -- Eide, ble underholdt fra 1.1.1920. Sirk. 70, 23.12.1919.
Det tidligere Kaupanger fikk samtidig navnet Amla i Sogn.

Poståpneriet ble fra 15.1.1928 lagt under Bergen postkontor. Sirk. 53, 22.12.1927.

Fra 1.10.1928 tilbakeført under Lærdal postkontor Sirk. 39, 20.9.1929.

Fra 1.3.1959 lagt under Sogndal i Sogn postkontor. Sirk. 5, 18.2.1959.

Flyttet 12.6.1986 til nye lokaler i "Kaupangersenteret".

Postkontoret 5880 KAUPANGER er lagt ned fra 1.11.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 28, 29.10.1997.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postadressen 5880 KAUPANGER nytt postnr 6854.

Datostempel av sveitsertype med lukket stjerne ble antakelig levert ved opprettelsen.

(5880 / 6854)
Poståpnere/styrere:
Landhandler Hans Timberlid fra 1.1.1920 (f. 1882).
Telefonstyrer Eivind Timberlid fra 1.1.1949 (f. 1921).
Posteksp. Sigrid Lerum 1.3.1989 (f. 1949).
Bjørg Marie Dalaker 1.9.1992.

Årlig poståpnerlønn var fra opprettelsen kr. 100,- inntil regulativlønn ble fastsatt.

---------

KAUPANGER (Ref#: 5713 , Kilde: KulturNav)

KAUPANGER - se etter AMBLE

---------

AMBLE (Ref#: 257 , Kilde: KulturNav)

AMBLE poståpneri, i Sogndal prestegjeld, Sogn fogderi, under Bergen postkontor, ble opprettet fra 15.5.1854 med anløp av D/S "Bjørgvin" på ukentlige turer mellom Bergen og Lærdalsøren. Sirk. 5, 18.4.1854.

Navnet ble fra 1.1.1859 endret til KAUPANGER, på dampskipsanløpsstedet Amble. Sirk. 28, 15.12.1858.

Poståpneriet ble fra 1.7.1909 lagt under Lærdal postkontor. Sirk. 32, 23.6.1909.

Navnet ble fra 1.1.1920 endret til AMLA I SOGN. Sirk. 70, 23.12.1919.
Nytt Kaupanger poståpneri ble samtidig opprettet.

Poståpneriet ble igjen fra 15.1.1928 lagt under Bergen postkontor. Sirk. 53, 22.12.1927.

Fra 1.10.1929 lagt under Lærdal postkontor. Sirk. 39, 20.9.1929.

Fra 1.3.1959 lagt under Sogndal i Sogn postkontor. Sirk. 5, 18.2.1959.

Poståpneriet AMLA I SOGN ble lagt ned fra 1.7.1961. Sirk. 21, 10.7.1961.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 12 og fikk 1-rings datostempel først fra 16.12.1858 av typen med stenskrift bokstaver og med tekst "Kaupanger".

Poståpnere:
Lensmann Jersin 15.5.1854.
Edel Falch 26.12.1878.
Hans Christensen Lerum 1.10.1879.
Ds.eksp. og stasj.holder Iver Halvorsen Husum 1.5.1881 (f. 1845).
Gårdbruker Hallvard Husum 1.1.1919 (f. 1891).
Ds.eksp. Ivar Husum 28.11.1939 (f. 1918).

De første kjente årlige poståpnerlønninger:

1854 1892 1902 1911 1914 1917
Spd. 30
K r 150 200 350 400 500

Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlertidig dyrtidstillegg med 50% av lønnen da.

---------

KAUPANGER (Ref#: 5714 , Kilde: KulturNav)

KAUPANGER postfilial, Sogndal kommune, Sogn og Fjordane fylke, under Førde postområde, ble opprettet den 18.10.1999 og har fått postnr 6854.

(6854)
Filialstyrer:
(?) (?) (?) 18.10.1999.

---------

KAUPANGER (Ref#: 5715 , Kilde: KulturNav)

KAUPANGER - se AMBLE

---------