NK 230 – PORSGRUNN V

Auksjonen er avsluttet

Pent stempel!

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Pent stempel!
Frimerkeauksjon #175-38

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

PORSGRUNN V (Ref#: 15430 , Kilde: KulturNav)

PORSGRUNN V - Se PORSGRUND V

---------

PORSGRUND V (Ref#: 9611 , Kilde: KulturNav)

PORSGRUND V underpostkontor II (for Vestre Porsgrunn, i Vestregate), med ekspedisjon av post inntil videre fra hovedpostkontoret i Porsgrunn, ble opprettet den 1.4.1904. Sirk. 14, 22.4.1904.

Ved etablering av nye poststedsgrupper fikk underpostkontoret II fra 1.11.1973 status av postkontor B, Sirk. 41, 31.10.1973.

Navnet ble fra 1.3.1974 endret til bare VESTSIDA. Sirk. 4, 20.2.1974.

Ved omlegning av postnummerne i PORSGRUNN fra 1.3.1996 fikk VESTSIDA postnr 3903.

Postkontoret 3903 VESTSIDA ble lagt ned fra 20.3.1999. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 5, 18.2.1999.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne og tekst Porsgrund V ble tilsendt ved opprettelsen.

(3900 / 3903 Porsgrunn)
Styrere/postmestere:
Bakermester Jacob Andersen 1.4.1904 (død 23.1.1924).
Postelev Anders Næss-Hansen midlertidig fra 23.1.1924 (f. 1902).
Evi Johnsen i 1924 (f.1881).
Poståpner Anne Lunde 1.12.1946 (f.1891).
Poståpner jens Mikkelsen 1.4.1957. Til 1.10.1957 (f.1906).
Vikarer fra 1.10.1957.
Poståpner Harald Bjerkelo 1.6.1959 (f.1926).
Vaktleder Inge Borgar Rosland 1.2.1986 (f.1942).

---------