NK 229 – YSET

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #178-154

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

YSET (Ref#: 14567 , Kilde: KulturNav)

YSET poståpneri, på gården Strømnes, Brua/Kviknepladsen, i Kvikne herred, Nordre Østerdalen fogderi, under Christiania postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. av den 22.12.1883 og 16.7.1884, med virksomhet fra 15.8.1884. Sirk. 13, 11.8.1884.

Poståpneriet ble fra 1.1.1886 lagt under Hamar postkontor. Sirk. 29, 10.12.1885.

Fra 1.10.1918 lagt under Elverum postkontor. Sirk. 47, 26.9.1918.

Fra 1.7.1923 lagt under Tynset postkontor. Sirk. 30, 30.6.1923.

2590 YSET poståpneri endret navn og postnr fra 1.5.1972 til postnr 2592 KVIKNE. Sirk. 16, 9.5.1972.
Tidligere 2592 Kvikne poståpneri ble samtidig lagt ned se dette.

Poståpneriet ble fra 1.8.1972 igjen lagt under Elverum postområde. Sirk. 26. 3.7.1972.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret KVIKNE nytt postnr 2512.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt ved opprettelsen.

(2590 / 2592 / 2512)
Poståpnere/styrere:
Landhandlerske frk. Marie Catarina Knoff 15.8.1884.
Even O. Frengstad 1.1.1900 (f. 1876).
Erling Frengstad midlertidig fra 5.7.1946.
Svein Mjøen 1.10.1946 (f. 1919). Under tjenestefri i et år fra 1.8.1951 med Klara Simastuen som vikar. Likeledes fra 22.8.1956 for å vikariere ved Refstad underpostkontor II, med henholdsvis Klara Simastuen, Brynhild Grue (i tiden 22.8.1956--18.11.1957), og Karstein Frengstad deretter fra 19.11.1957.
Svein Mjøen ble tilsatt ved Refstad 1.5.1959.
Brynhild Grue kst. 1.9.1959, fast 1.7.1960 (f. 1934).

Årlig poståpnerlønn var i 1884 kr 60,-, i 1890 kr 150,-, i 1894 kr 200,-, i 1912 kr 350,-, i 1913 kr 400,-, i 1914 kr 450,- og fra 1917 kr 500,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------