NK 229 – VIKHOLMEN

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #178-115

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

VIKHOLMEN (Ref#: 14254 , Kilde: KulturNav)

VIKHOLMEN - se NÆSNE

---------

NÆSNE (Ref#: 9210 , Kilde: KulturNav)

NÆSNE poståpneri, i Næsne prestegjeld, Nordre Helgeland fogderi, under Nordland postkontor (Namsos fra 1866), ble opprettet ved Kgl.res. 28.6.1842, samtidig med opprettelsen av en del biposter i Nordland. Sirk., 21.4.1843.

Poståpneriet ble fra 1.7.1857 flyttet til dampkipsanløpsstedet Vigholmen. Sirk. 7, 29.7.1857.

Navnet ble først fra 1.1.1886 endret til VIGHOLMEN. Sirk. 27, 30.11.1885.

Poståpneriet ble fra 1.7.1886 lagt under Bodø postkontor. Sirk. 14, 25.6.1886.

Navnet ble fra poststedsfortegnelsen 1889 skrevet VIKHOLMEN.

Fra 1.7.1910 ble poståpneriet lagt under Sandnessjøen postkontor. Sirk. 31, 29.6.1910.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 8720 VIKHOLMEN ble lagt ned fra 1.6.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 12, 15.5.1997.

Det første stempel av 3-rings type med nr 221 ble antakelig nyttet fra frimerkenes utgivelse i 1855/56. Ca 28.1.1859 ble postkontoret tilsendt datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(8720)
Poståpnere/styrere:
Det er noe usikkert hvem som var den første poståpner. I en eldre poståpnerprotokoll nevnes kirkesanger Augustinussen (1843 ?).
Det er videre noe usikkert om dette er den samme August Møller Augustinussen som ble kst. 19.11.1851.
Handelsm. L. Meyer 1.7.1857.
Anders Jørgen Zahl 1.6.1860.
Handelsm. Johan Fredrik Winther Meyer kst. 1.10.1872, fast i 1873.
Elise Nielsen Meyer kst. poståpner, men tiden er ikke kjent.
Handelsm. Christian F. Olsen 1.7.1889.
Fru Bolette Olsen 1.1.1913.
Petter Tobiassen kst. 1.7.1917, fast 15.4.1919 (f. 1865).
Olaus Berg 1.6.1935 (f. 1903).
Aud Svaleng 1.2.1971 (f. 1930).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1842 1857 1866 1873 1878 1887 1917
Spd. 4 24 40 60
Kr 400 600 450

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------