NK 229 – VEVANG

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #178-131

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

VEVANG (Ref#: 14146 , Kilde: KulturNav)

VEVANG poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Kornstad annex til Kværnes prestegjeld, Nordmør fogderi, under Christiansund N. postkontor, ble inntil videre underholdt fra 1.8.1882. Sirk. 12, 22.7.1882.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 6494 VEVANG ble nedlagt fra 1.7.1998. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 12, 19.6.1998.

Ifølge "Norske Filatelistika" ble datostempel tilsendt først i 1888 av 2-rings vanlig type.

(6494)
Poståpnere/styrere:
Hans Hansen Gammelsæter 1.8.1882.
Landh. og gårdbr. Ole Peder Sivertsen 1.8.1883 (f. 1854).
Sigurd Sivertsen 22.10.1909 (f. 1881). Under tjenestefri i tiden 1.8.--1.10.1919 med Marie Sivertsen (f. 1878) som midlertidig styrer.
Marie Sivertsen fast 15.10.1919 (f. 1878).
Aud Kitty Sivertsen midlertidig fra 10.6.1943.
Ida Josefa Eide 15.10.1943 (f. 1900).
Betsy Aarsbog midlertidig fra 12.5.1945, fast 16.2.1946 (f. 1904).
Poststyrer (vikar) Anne Farstad kst. fra 1.6.1976 (f. 1938).

Poståpnerlønnen for 1882 var kr 15,-, årlig fra 1895 kr 150,-, fra 1908 kr 300,-, fra 1912 kr 350,-, fra 1914 kr 400,- og fra 1917 kr 500,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------