NK 229 – UVDAL I NUMEDAL

Utrop: kr 5

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 29. august 2024 20:24
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 5 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Frimerkeauksjon #991-139

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

UVDAL I NUMEDAL (Ref#: 13642 , Kilde: KulturNav)

UVDAL I NUMEDAL - se OPDAL I NUMEDAL

---------

OPDAL I NUMEDAL (Ref#: 9393 , Kilde: KulturNav)

OPDAL I NUMEDAL poståpneri, i Nore prestegjeld, Numedal og Sandsver fogderier, under Kongsberg postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 23.2.1859, med virksomhet fra 1.7.1859. Sirk. 12, 4.6.1859.

Samtidig med opprettelsen av Dagalid poståpneri fra 15.8.1884 ble det satt i gang en ukentlig bipost mellom dette og Opdal i Numedal poståpneri. Sirk. 13, 11.8.1884.

Fra 1890 ble det opprettet 2 ganger ukentlig kjørende post mellom Kongsberg og Opdal poståpneri, i steden for den tidligere kjørende/dels gående post mellom disse steder. Sirk. 20, 25.6.1890.

Navnet ble fra 1.7.1920 endret til UVDAL I NUMEDAL. Sirk. 31, 19.6.1920.

Fra 1.10.1971 ble poståpneriet lagt under Drammen postområde. Sirk. 41, 23.9.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Navnet ble fra 1.8.1975 endret til bare UVDAL. Sirk. 23, 11.6.1975.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt ved opprettelsen.

(3632)
Poståpnere/styrere:
Lensm. Bøchmann 1.7.1859. (På gården Spiketre nær kirken.)
Lærer og kirkesanger Bernt Andreas Samuelsen er notert i 1878 (f.1838).
Frk. Anna Samuelsen midlertidig fra 12.9.1909, kst. 10.12.1909 (f.1879).
Knut Knutsen Brekke 1.5.1942 (f.1904).
Thora Rudi (Fønnebø) midlertidig fra 19.5.1945 (f.1925).
Birgit Fønnebø 1.12.1945 (f.1926).
Gerd Karin Fønnebø midlertidig fra 1.1.1975, kst. 1.6.1976, fast 1.4.1977 (f.1935).
Mona Kåseth vikar fra 1.3.1990, fast 1.8.1991.

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1859 1876 1895 1905 1910 1912 1913 1914 1917
Spd. 12 24
Kr 200 300 500 550 600 650 700

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------