NK 229 – ULNES

Utrop: kr 5

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 29. august 2024 20:38
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 5 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Frimerkeauksjon #991-191

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

ULNES (Ref#: 13493 , Kilde: KulturNav)

ULNES - se ULNÆS

---------

ULNÆS (Ref#: 13494 , Kilde: KulturNav)

ULNÆS poståpneri, nær kirken, i Ulnæs annex til Nordre Aurdal prestegjeld, Valders fogderi, under Christiania postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 20.6.1882, med virksomhet fra 14.8.1882. Sirk. 12, 22.7.1882.

Poståpneriet ble fra 1.7.1886 lagt under Hønefoss posteksp. Sirk. 14, 25.6.1886.

Navnet ble fra poststedsfortegnelsen 1889 skrevet ULNES.

Ble fra 1.1.1901 lagt under Kristiania postkontor grunnet den nye postførsel med den nye Grefsen -- Røikenvik-jernbanen. Sirk. 47, 8.12.1900.

Fra 1.7.1953 ble poståpneriet lagt under Fagernes postkontor. Sirk. 17, 20.6.1953.

Fra 1.5.1971 lagt under Gjøvik postområde. Sirk. 22, 29.4.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 2963 ULNES ble lagt ned fra 1.6.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 11, 22.4.1997.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk ULNES nytt postnr 2918.

Datostempel ble ifølge "Norske Filatelistika" tilsendt først i 1885 av 2-rings vanlig type.

(2963 / 2918)
Poståpnere/styrere:
Haldor Knudsen Moe 1.8.1882. (På gården Ulnæs.)
Landh. Anders T. Rye 1.7.1890. (På Vangsnæs.)
Landh. Anders Ranum 1.1.1892 (flyttet 1.1.1891 til Nordsveen).
Torleif Rudi 19.7.1909 (f. 1888), med datteren midlertidig i tiden 28.5.1945-- 1.1.1947.
Marit Gudheim 1.3.1950 (f. 1921).
Poststyrer Grete Marie Gudheim Hansen vikar fra 1.10.1982, fast 1.9.1984 (f. 1948).

Årlig poståpnerlønn var i 1882 kr 40,-, i 1886 kr 68,-, i 1899 kr 200,-, i 1905 kr 300,-, i 1909 kr 400,-, i 1912 kr 500,-, i 1913 kr 600,- og i 1914 kr 650,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------