NK 229 – SUNDLIA

Auksjonen er avsluttet

Nedlagt 1963

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Nedlagt 1963
Frimerkeauksjon #194-141

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SUNDLIA (Ref#: 12280 , Kilde: KulturNav)

SUNDLIA - se SUNDLIEN poståpneri

---------

SUNDLIEN (Ref#: 12281 , Kilde: KulturNav)

SUNDLIEN poståpneri, i Bardo herred, Tromsø amt, under Harstad postkontor, i bipostruten Bardo -- Maalselven, ble underholdt fra 1.7.1907 i stedet for det tidligere brevhus med samme navn. Sirk. 36, 1.7.1907.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til SUNDLIA. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet ble fra 1.4.1955 lagt under Finnsnes postkontor. Sirk. 5, 21.2.1955.

Poståpneriet SUNDLIA ble lagt ned fra 1.10.1963. Sirk. 32, 14.9.1963. Ny postadresse: 9200 BARDUFOSS. Kilde: Nedlagte poststeder og poststeder som har endret navn i tiden 1900--1981.

Datostempel av sveitsertype med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

Poståpnere:
Gårdbr. Ole O. Sundheim 1.7.1907.
Malfrid Hansen 1.4.1914 (f. 1890).
Rikard Rydningen 15.5.1922.
John Sundheim 1.8.1938 (f. 1898).

Årlig poståpnerlønn i 1907 var kr 50,-, fra 1912 kr 150,-, fra 1913 kr 200,- og fra 1917 kr 250,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------

SUNDLIEN (Ref#: 12282 , Kilde: KulturNav)

SUNDLIEN brevhus, i Bardo herred, Tromsø amt, under Tromsø postkontor, ble opprettet den 1.4.1901.

Brevhuset SUNDLIEN ble lagt ned fra 1.7.1907 og samtidig omgjort til poståpneri.

Brevhuset nyttet 4-rings kassasjonsstempel nr 268.

Brevhusstyrer:
Ole Olsen Sundlia 1.4.1901.

---------