NK 229 – SNILLFJORDEN

Vinnende bud: kr 42

Nedlagt 1977 , Uvanlig stempel. Grad 7

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1977 , Uvanlig stempel. Grad 7
Frimerkeauksjon #178-167

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SNILLFJORDEN (Ref#: 11510 , Kilde: KulturNav)

SNILLFJORDEN - se SNILFJORDEN

---------

SNILFJORDEN (Ref#: 11507 , Kilde: KulturNav)

SNILFJORDEN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Skorild, i Hevne herred, Fosen fogderi, under Trondhjem postkontor, ble inntil ved underholdt fra 1.4.1889.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til SNILLFJORDEN. Sirk. 53, 23.9.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

7212 SNILLFJORDEN postkontor C, under Trondheim postkontor, ble lagt ned fra 1.11.1977. Ny postadresse: 7210 KROKSTADØRA. Sirk. 33, 11.11.1977.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt ved opprettelsen.

(7212)
Poståpnere/styrere:
Ole Amundsen Skorild 1.4.1889.
Ole Olsen Skorild 1.1.1896.
Marit Skårild 1.2.1919 (f.1881).
Ds.eksp. Ole Skårild 1.1.1942 (1910).

Årlig poståpnerlønn var i 1889 kr 50.-, i 1896 kr 80.- og fra 1913 kr 100.-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------