NK 229 – ORNES I SOGN

Vinnende bud: kr 44

Nedlagt 1993 , Uvanlig stempel. Grad 6.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1993 , Uvanlig stempel. Grad 6.
Frimerkeauksjon #193-09

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

ORNES I SOGN (Ref#: 9448 , Kilde: KulturNav)

ORNES I SOGN - se URNES brevhus

---------

URNES (Ref#: 13583 , Kilde: KulturNav)

URNES brevhus, på dampskipsanløpsstedet, i Hafslo herred, Nordre Bergenshus amt, under Bergen postkontor, ble opprettet den 15.9.1903.

Brevhuset URNES ble lagt ned fra 1.1.1909 ved samtidig opprettelse av poståpneri under navnet Urnes i Sogn.

Brevhuset nyttet 4-rings kassasjonsstempel nr 648.

Brevhusstyrer:
Ds.eksp. Jens S. Bugge 15.9.1903.

---------

URNES I SOGN (Ref#: 13584 , Kilde: KulturNav)

URNES I SOGN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Urnes, i Hafslo herred, Nordre Bergenshus amt, under Bergen postkontor, ble underholdt fra 1.1.1909 i stedet for det tidligere brevhus Urnes. Sirk. 67, 23.12.1908.

Poståpneriet ble fra 1.7.1909 lagt under Lærdal postkontor. Sirk. 32, 23.6.1909.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til ORNES I SOGN. Sirk. 53, 23.9.1921.

Fra 15.1.1928 ble poståpneriet igjen lagt under Bergen postkontor. Sirk. 53, 22.12.1927.

Fra 1.10.1929 igjen lagt under Lærdal postkontor. Sirk. 39, 20.9.1929.

Fra 1.3.1959 lagt under Sogndal i Sogn postkontor. Sirk. 5, 18.2.1959.

Poståpneriet lå fra 1.1.1963 i Luster komm. (Retting 3 til N.P. 1962.)

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Navnet ble fra 1.9.1976 endret til bare ORNES. Sirk. 21, 27.7.1976.

Postkontoret 5817 ORNES, i Sogndal postområde, ble lagt ned fra 1.7.1993. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 17, 23.6.1993.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret ORNES nytt postnr 6870.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(5817 / 6870)
Poståpnere/styrere:
Ds.eksp. Jens S. Bugge 1.1.1909.
Gårdbr. Amund Bugge 1.5.1927 (f. 1888).
Steinar Henning Skagen 1.8.1966 (f. 1945).

Poståpneren var ulønnet til 1912, da årlig lønn ble satt til kr 100,-, fra 1917 kr
150,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------