NK 229 – NORDVIKA I HELGELAND

Bud nå: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 23. mai 2024 19:56
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 12 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Frimerkeauksjon #193-12

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

NORDVIKA I HELGELAND (Ref#: 8804 , Kilde: KulturNav)

NORDVIKA I HELGELAND - se NORDVIGEN

---------

NORDVIGEN (Ref#: 8800 , Kilde: KulturNav)

NORDVIGEN poståpneri, i Herø prestegjeld, Søndre Helgeland fogderi, under Namsos postkontor, ble opprettet på handelsstedet der ved Kgl.res. 3.7.1875, men med virksomhet først fra 15.5.1877 og med ukentlig bipostrute til/fra Dønnæs poståpneri. (Eldre poståpnerprotokoll).

Navnet er fra poststedsfortegnelsen 1889 skrevet NORDVIKEN.

Poståpneriet ble fra 1.10.1910 lagt under Sandnessjøen postkontor. Sirk. 31, 29.6.1910.

Fra 1.10.1921 ble navnet endret til NORDVIKA I HELGELAND. Sirk. 53, 23.9.1921.

Fra 1.8.1962 endret til SOLFJELLSJØEN. Sirk. 31, 14.7.1962.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 8820 SOLFJELLSJØEN endret fra 1.9.1997 navnet til 8820 DØNNA. Sirk. 20, 7.8.1997.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under 8820 DØNNA tildelt postnr 8827.

Datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver ble tilsendt i 1879.

(8820)
Poståpnere/styrere:
Madam Albertine Zahl 15.5.1877.
Handelsm. Hans M. Zahl 24.5.1887, men stedet ble styrt av frk. Wæræss.
Handelsm. Albert Smith 23.8.1889 (f. 1859).
Ds.eksp. Anna Oline Smith (Johansen) kst. 1.8.1929 (f. 1909).
Grethe Lundestad fra ca 1972, ble kst. 1.6.1976, fast 1.4.1977 (f. 1942).
Gunn Lill Sørvik 1.7.1990.

Årlig poståpnerlønn var i 1877 12 Spd., i 1887 kr 72,-, i 1894 kr 130,-, i 1907 kr 150,-, i 1913 kr 200,- og fra 1917 kr 300,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------