NK 229 – NORDKREKLING

Vinnende bud: kr 19

Nedlagt 1967

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1967
Frimerkeauksjon #178-109

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

NORDKREKLING (Ref#: 8656 , Kilde: KulturNav)

NORDKREKLING poståpneri - se KREKLING brevhus (Namsos)

---------

KREKLING (Ref#: 6230 , Kilde: KulturNav)

KREKLING brevhus, i Foldereid herred, Nordre Trondhjem amt, under Namsos postkontor, ble opprettet den 1.1.1909.

Brevhuset KREKLING ble lagt ned fra 1.7.1912 og samtidig omgjort til poståpneri under navnet Nordkrekling.

Brevhuset nyttet 4-rings kassasjonsstempel nr 688.

Brevhusstyrer:
Ds.eksp. Ingebrigt Krækling 1.1.1909 (f.1875).


NORDKREKLING poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Krekling, i Foldereid herred, Nordre Trondhjem amt, under Namsos postkontor, ble underholdt fra 1.7.1912 i stedet for det tidligere Krekling brevhus. Sirk. 42, 25.6.1912.

Poståpneriet NORDKREKLING ble lagt ned fra 1.6.1967. Sirk. 21, 10.6.1967. Ny
postadresse: 7975 FOLDEREID. Kilde: Nedlagte poststeder og poststeder som har endret navn i tiden 1900--1981.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

Poståpnere:
Ds.eksp. Ingebrigt Krækling 1.7.1912 (f.1875).
Kjøpm. Bjarne Krekling midlt. 1.4.1946, fast 1.9.1946 (f.1906).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1915, da årlig lønn ble satt til kr 100,- og fra 1917 til kr 150,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------