NK 229 – NESVALEN

Auksjonen er avsluttet

Nedlagt 1982

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Nedlagt 1982
Frimerkeauksjon #175-63

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

NESVALEN (Ref#: 8426 , Kilde: KulturNav)

NESVALEN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Nes, i Roan herred, Søndre Trondhjem amt, under Trondhjem postkontor, ble underholdt fra 1.7.1910. Sirk. 30, 27.6.1910.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

7183 NESVALEN postkontor C ble lagt ned fra 1.10.1982. Ny postadresse: 7180 ROAN. Sirk. 34, 21.10.1982.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt i 1910.

(7183)
Poståpnere/styrere:
Handelsbetj. J. Torum 1.7.1910.
Handelsm. Einar Teth midlertidig i 1915.
Christian Larsen Næss tilsatt fra mars 1915 (f.1864).
Ds.eksp. Marius Næss 1.7.1934 (død 6.10.1941).
Fhv. poståpner Christian Larsen Næss midlertidig fra 1.10.1941.
Petra Næss midlertidig fra 1.11.1941.
Ds.eksp. Einar Næss kst. 15.7.1942 (f.1922).
Menelai Næss midlertidig fra 8.1.1943.
Ds.eksp. Hans Næss under ledighet fra 1.6.1943, fast 15.9.1943 (f.1910).
Vikarer fra 1.1.1979.

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1913, da årlig lønn ble satt til kr 50,-, fra 1916 kr 350,-, fra 1917 kr 400,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------