NK 229 – MELANDSJØ

Vinnende bud: kr 16

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #178-170

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

MELANDSJØ (Ref#: 7751 , Kilde: KulturNav)

MELANDSJØ - se HITTEREN (Hiteren)

---------

HITTEREN (Ref#: 4585 , Kilde: KulturNav)

HITTEREN poståpneri, i Hitteren prestegjeld, Fosen fogderi, under Trondhjem postktr. ble opprettet ved Kgl.res. 22.1.1838 der det bestemmes "-- at den tidligere bipostrute til Hevne skal utvides til Hopsøen fra Hevne prestegård, og derfra tilbake. Lønnen for den ansatte poståpner i HITTEREN skal være 6 Spd. årlig, og Departementet sørger for uttakelse av postgård og folk til å besørge nevnte post".

Postforbindelsen var i 1838 til Neervig (Ljaamoe) til hovedpostruten Trondhjem -- Molde.

Fra poststedsfortegnelsen 1848 er navnet skrevet HITEREN.

Bipostruten mellom Indhiteren og Hiteren ble fra 1.7.1887 sløyfet slik at det kun ble besørget post mellom disse steder når, og så lenge, det ikke kunne befordres post med dampskip til/fra Hiteren poståpneri. Sirk. 17, 6.7.1887.

Fra poststedsfortegnelsen 1889 er navnet igjen skrevet HITTEREN.

Navnet ble fra 1.1.1918 endret til MELANDSJØ. Sirk. 61, 21.12.1917.

Ved etablering av nye poststedsgrupper fra 1.11.1973 ble poståpneriet benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 7250 MELANDSJØ ble nedlagt fra 1.10.1996. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen av postkontoret. Sirk. 20, 26.8.1996.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 115 (ca 1855/6) og fikk tilsendt datostempel 21.1.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(7250)
Poståpnere/styrere:
Den/de første som ordnet med posten, er det ikke funnet noteringer om.
Nils A. Parelius er notert i 1847, og enken Parelius fra 11.3.1861.
Hans Parelius er også notert fra 1861 (fra den tid han tilflytter handelsstedet Hopsø).
Handelsm. Hans Melandsø 8.7.1905.
Fru Jenny Hoem Asmundsvaag 1.9.1922 (f. 1889).
Fru Toril Olden (Enebo) midlt. 7.8.1954, kst.1.2.1955, fast 1.1.1957 (f. 1927).
Anny M. Knutsen fra 1.2.1993.

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1838 1847 1862 1873 1879 1896 1909 1912 1913 1914
Spd. 6 8 20 30
Kr 200 300 400 500 550 600

Fra 1917 ble lønnen satt til kr 650.-, og fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------