NK 229 – LYKLING

Vinnende bud: kr 27

Nedlagt 1974

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1974
Frimerkeauksjon #193-25

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

LYKLING (Ref#: 7438 , Kilde: KulturNav)

LYKLING - se NØKLING

---------

NØKLING (Ref#: 9225 , Kilde: KulturNav)

NØKLING poståpneri, i Finaas herred, Søndhordland fogderi, under Bergen postkontor, ble inntil videre underholdt fra 1.1.1888 for den post som kunne befordres med dampskip til/fra dampskipsanløpsstedet Djupevik eller Nøklunholm. Sirk. 30, 8.12.1887.

Fra poststedsfortegnelsen 1889 er navnet endret til LØKLING.

Fra 1.7.1908 ble poståpneriet lagt under Haugesund postkontor. Sirk. 33, 10.6.1908.

I 1913 ble poståpneriet flyttet ca 250 meter fra tidligere sted.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til LYKLING. Sirk. 53, 23.9.1921.

Fra 1.1.1963 lå poståpneriet i Bømlo komm. (Retting 3 til N.P. 1962.)

Fra 1.5.1971 ble poståpneriet lagt under Stord postområde. Sirk. 22, 29.4.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973.

Underpostkontoret 5447 LYKLING, under Stord postområde, ble lagt ned fra 1.9.1974. Ny postadresse: 5437 FINNÅS. Sirk. 28, 26.8.1974.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt ved opprettelsen.

(5447)
Poståpnere/styrere:
Ordfører Ole M. Olsen Søreselle 1.1.1888.
Ole O. Sille 17.3.1893.
Ds.eksp. Johannes Nysæther 20.3.1907 (f. 1868).
Marie Nysæther (Geitung) 1.5.1938 (f. 1897).
Vikarer fra ca 1969.

Årlig poståpnerlønn var i 1888 kr 150,-, i 1895 kr 250,-, i 1908 kr 300,-, i 1913 kr 350,- og fra 1914 kr 400,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------