NK 229 – LORA

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #178-165

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

LORA (Ref#: 7354 , Kilde: KulturNav)

LORA - se HOSET

---------

HOSET (Ref#: 4860 , Kilde: KulturNav)

HOSET poståpneri, i Lesje herred, Nordre Gudbrandsdal fogderi, under Lillehammer postktr., ble opprettet ved Kgl.res. 23.1.1893, med virksomhet fra 1.7.1893, i hovedpostruten mellom Lillehammer og Veblungsnæs. Sirk. 19, 15.7.1893.

Navnet ble fra 15.11.1921 endret til LORA. Sirk. 62, 7.11.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postnr 6343 ble tatt i bruk fra 18.3.1968, som fra 1.6.1980 ble endret til postnr 2666.

Postkontoret 2666 LORA ble lagt ned fra 1.12.1998. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 19, 23.10.1998.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt ved opprettelsen.

(6343 / 2666)
Poståpnere/styrere:
Stasj.holder Jacob S. Holset 1.7.1893 (død 23.3.1916).
Sigurd J. Holseth midlt. 23.3.1916, fast 22.5.1916 (f.1872).
Endre Holseth midlt. 22.1.1942
Jakob S. Holseth 1.4.1942 (f.1913)
Postkass. Inge Torbjørn Hoksvold 1.5.1984 (f.1952)

Årlig poståpnerlønn:

1897 1904 1908 1912 1914 1917
Kr 150 200 250 350 400 500

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------