NK 229 – LØNSET

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #178-174

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

LØNSET (Ref#: 7509 , Kilde: KulturNav)

LØNSET - se LØNSÆT

---------

LØNSETH (Ref#: 7511 , Kilde: KulturNav)

LØNSETH poståpneri, i annex til Opdal prestegjeld, Orkdal fogderi, under Trondhjem postkontor, ble opprettet ved (bekjentgjørelse) ved Kgl.res. av 17.8.1822.

Poståpneriet LØNSETH ble lagt ned ved Dept. skriv 10.10.1846. (Se Lover/anordninger.)

Poståpnere:
Om den/de første som ordnet med posten, er ukjente.
En timeseddel fra 1835 er attestert av Andreas Lønseth, som var mulig poståpner fra 1831.

---------

LØNSETH (Ref#: 7512 , Kilde: KulturNav)

Ifølge en eldre protokoll har LØNSETH, i Opdal prestegjeld, Orkdal fogderi, Søndre Trondhjem amt, under Trondhjem postkontor, fra 14.7.1859 vært postuttakersted og ble lagt ned ved utganbgen av 1863.

Postuttaker:
Sivert Havnen 14.7.1859.

Årlig lønn var i tiden 1859 til 1863 24 Spd.

---------

LØNSÆT (Ref#: 7513 , Kilde: KulturNav)

LØNSÆT poståpneri, i Opdal prestegjeld, Orkedal fogderi, Søndre Trondhjem amt, under Trondhjem postkontor, ble gjenopprettet ved Kgl.res. 3.12.1864 med virksomhet fra 1.1.1865. Sirk. 26, 23.12.1864.

En gang i tiden 1876--1879 er navnet endret til LØNSET. (Portofortegnelser.)

I 1898 flyttet poståpneriet til Gravaune bro.

Poståpneriet ble fra 1.7.1953 lagt under Oppdal postkontor. Sirk. 17, 20.6.1953.

Fra 1.10.1971 igjen lagt under Trondheim postområde. Sirk. 41, 23.9.1971.

Postnr 7410 ble tatt i bruk fra 18.3.1968. Det ble fra 1.6.1980 utskiftet med postnr 7342. Sirk. 18, 19.5.1980.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

(7342)
Poståpnere/styrere:
Kirkesanger Arnt Halvorsen Lønset 1.1.1865.
Halvor Lønset 1.1.1878.
Hans Grøseth 1.5.1899 (f. 1871).
Olaf Grøset midlertidig fra 3.6.1941, fast 1.11.1941 (f. 1899).
Reidar Grøseth midlertidig fra november 1941.
Olaf Grøset kom tilbake etter krigens slutt den 7.5.1945 (f. 1899).
Reidar Grøseth fortsatte fra 12.10.1946 til 8.2.1947 grunnet Olaf Grøseths sykdom.
Olaf Grøseth 8.2.1947 (f. 1899).
Poståpner Anna Munkvold 1.1.1970 (f. 1915).
Ingeborg Haarstad 1.2.1984 (f. 1956).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1865 1872 1879 1892 1905 1910 1912 1913 1914 1917
Spd. 8 12
Kr 72 120 150 250 300 350 400 550

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------