NK 229 – LILLEAKER

Vinnende bud: kr 24

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #194-140

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

LILLEAKER (Ref#: 7170 , Kilde: KulturNav)

LILLEAKER poståpneri, på Øraker stasjon ved Lilleakerbanen, i Aker herred, Akershus fylke, under Kristiania postkontor, i rute nr 2221, ble underholdt fra 1.2.1921. Sirk. 2, 19.2.1921.

Poståpneriet ble flyttet til Lilleaker stasjon i april 1932.

Poståpneriet fikk fra 1.9.1962 status av underpostkontor II. Sirk. 36, 3.9.1962.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble underpostkontoret II fra 1.11.1973 benevnt bare underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og ble fra 1.11.1974 gitt status av postkontor B, Sirk. 41, 8.11.1974.

Etter omorganisering av Oslo postdistrikt ble postkontoret fra 1.1.1989 lagt under Oslo Vest postregion (Majorstua). Sirk. 1, 10.1.1989.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(0216 Oslo 2)
Poståpnere/styrere/postmestere:
Stasj.mester Kr. Andersen 1.2.1921.
Sigrid Andersen (?) (?) (?)
Postelev Magna Steen 1.9.1925.
Poståpner Bjørn Gjertsen 16.8.1939 (f. 1902), med res.posteksp. Hallvard Gjertsen under sykdom i tiden 16.5.1944--29.6.1946. Poståpneriet ble senere styrt av Borghild Alme, delvis av poståpner Bjørn Gjertsen og av andre vikarer til Gjertsen igjen opptok tjenesten 1.8.1959.
Marie Pedersen kst. 1.12.1962 (f. 1920).
Postkass. Rune Fossheim vikar fra 1.11.1963, fast 1.1.1984 (f. 1954).
Postkass. Sjur Nordal 1.6.1986 (f. 1960).
Postkass. Arnfinn Storsveen 1.6.1988 (f. 1959).
Postkass. Mette Nilsen midlertidig vikar fra 1.9.1990 (f. 1968).
Postmester Anne Marie Elgenes vikar fra 1.9.1992.
Postmester Mette Nilsen 1.1.1994.
Postmester Wenche Bang-Larsen 1.5.1998.

Årlig poståpnerlønn var i 1921 kr 600,- deretter etter regulativ.

---------