NK 229 – LANDE

Vinnende bud: kr 10

Nedlagt 1980

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1980
Frimerkeauksjon #178-152

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

LANDE (Ref#: 6687 , Kilde: KulturNav)

LANDE - se TOSENFJORDEN

---------

TOSENFJORDEN (Ref#: 13109 , Kilde: KulturNav)

TOSENFJORDEN poståpneri, i Bindalen herred, Søndre Helgeland fogderi , under Namsos postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 7.12.1889, med virksomhet fra 1.1.1891 og med 14-daglig bipostrute ved gående bud til/fra Velfjorden poståpneri. Sirk. 41, 12.12.1890.

Poståpneriet ble fra 1.7.1911 lagt under Brønnøy(sund) postkontor. Sirk. 35, 14.6.1911.

Navnet ble fra 1.1.1930 endret til LANDE. Sirk. 53, 18.12.1929.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

8954 LANDE postkontor C, under Brønnøysund postkontor, ble lagt ned fra 1.12.1980. Ny postadresse: 8955 SAUSVATN. Sirk. 38, 6.11.1980.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(8954)
Poståpnere/styrere:
Lærer Elias Furnæs 1.1.1891 (f. 1866).
Edvard Kristiansen Lande notert fra 1.9.1891, med Julie Lande som vikar i tiden 1.1.--30.4.1898.
Ds.eksp. Johan Angel Lande 13.5.1936 (f. 1896)
Elsea Annie Lande kst. 1.12.1966 (f. 1943).

Årlig poståpnerlønn var i 1891 kr 40,-, i 1895 kr 60,- og i 1903 kr 80,-.

---------