NK 229 – KVÅL

Utrop: kr 5

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 29. august 2024 19:52
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 5 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Frimerkeauksjon #991-04

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

KVÅL (Ref#: 6569 , Kilde: KulturNav)

KVÅL - se KVAAL

---------

KVAAL (Ref#: 6388 , Kilde: KulturNav)

KVAAL poståpneri, ved jernbanestasjonen, i Melhus prestegjeld, Guldal fogderi, under Trondhjem postkontor, ble inntil videre underholdt fra 1.7.1882. Sirk. 11, 29.6.1882.

Poståpneriet lå i 1889 på Karlslyst.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretterskrevet KVÅL.

Ved etablering av nye poststedsgrupper fra 1.11.1973 ble poståpneriet KVÅL benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret KVÅL nytt postnr 7228. Fra samme tid fikk postboksadressatene under 7228 KVÅL tildelt postnr 7229.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt ved opprettelsen.

(7096 / 7228)
Poståpnere/styrere:
Gunhild Flaa 1.7.1882.
Handelsbetj. Kaare Vægten 1.9.1884.
Frk. Ellen Vægten kst. 20.4.1889.
Anders Hansen Bollingmo 1.9.1889 (død 1.11.1914).
Vikarer 1.11.1914.
Hans A. Bollingmo 1.1.1915 (f. 1891). Under sykd. i tiden 19.5. -- 19.9.1915, med fru Marit Bollingmo som midlt.styrer.
Frk. Hermanstad midlt. 10.5.1945.
Midlt. overtatt av Norges Statsbaner 25.5.1945, fast 1.4.1946.
Poståpner Asbjørn Konstad 1.9.1965 (f. 1930).
Brit Johanne Pervik kst. 1.4.1968 (f. 1929).
Postkass. Elsa Therese Trøan vikar 1.7.1990, fast 1.5.1992 (f. 1939).

Årlig poståpnerlønn var i 1882 kr 96,-, i 1886 kr 160,-, i 1896 kr 300,-, i 1910 kr 400,-, i 1912 kr 450,-, i 1913 kr 550,- og fra 1917 kr 750,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------