NK 229 – JAREN

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #178-159

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

JAREN (Ref#: 5429 , Kilde: KulturNav)

JAREN poståpneri, på jernbanestasjonen, i Brandbu herred, Kristians amt, under Kristiania postkontor, ble underholdt fra 20.12.1900 samtidig med åpningen av Kristiania -- Gjøvik-jernbanen på strekningen mellom Grefsen og Røikenviken. Sirk. 47, 8.12.1900.

Poståpneriet ble fra 1.10.1920 lagt under Jevnaker postkontor. Sirk. 55, 23.9.1920.

Fra 1.10.1930 igjen lagt under Oslo postkontor. Sirk. 19, 15.5.1930.

Fra 1.10.1961 igjen lagt under Jevnaker postkontor. Sirk. 22, 28.7.1961.

Fra 1.10.1970 lagt under Adm.avd. i Oslo postdistrikt. Sirk. 32, 31.8.1970.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.1.1973 gitt status av postkontor B. Sirk. 41, 31.10.1973.

Fra 1.10.1980 lagt under Gjøvik postområde. Sirk. 31, 18.9.1980.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 2770 JAREN tildelt postnr 2714.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(2770)
Poståpnere/postmestere:
Stasj.mester A. M. Heide 20.12.1900.
Telegr.eksp. E. Furulund midlt. 20.12.1913.
Stasj.mester Chr. Thomsen 29.1.1914.
Frk. Gunvor Olsen (Furulund) 1.11.1914 (f. 1890).
Kst.poståpnerass. Reidar Liaklev kst. 1.12.1954 (f. 1917), fast 1.1.1956.
Postm. Finn Jonar Olerud 1.9.1984 (f. 1948).

Årlig poståpnerlønn var i 1900 kr 150,- (kr 40,- til jb.), i 1902 kr 450,-, i 1906 kr 600,-, i 1909 kr 700,-, i 1916 kr 900,- og fra 1917 kr 1.000,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------