NK 229 – HUSTAD

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #178-133

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

HUSTAD (Ref#: 4984 , Kilde: KulturNav)

HUSTAD poståpneri, i Bod herred, Romsdal fogderi, under Molde postktr., ble opprettet ved Kgl.res. 9.1.1886 med virksomhet fra 1.7.1886. Sirk. 15, 6.7.1886.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 6433 HUSTAD ble nedlagt fra 1.10.1996. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 23, 12.9.1996.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt ved opprettelsen.

(6433)
Poståpnere/styrere:
Landh. A. Kvalsnæs 1.7.1886 (f.1858).
Forr.fører Bendik E. Hustad kst. 1.10.1928 (f.1894).
Målfrid Lindseth Brandsæter 1.11.1965 (f.1939).
Annlaug Oddrun Myrvang vikar 1.12.1982 (f.1961).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1897 1902 1906 1912 1914 1917
Kr 120 160 200 250 300 400

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------

HUSTAD (Ref#: 4985 , Kilde: KulturNav)

HUSTAD postkontor C (3200 Sandefjord, i Sandefjord kommune, Vestfold fylke, under Sandefjord postkontor, ble opprettet 1.7.1986. -- Kilde: Posten salg og distribusjon.

Postkontoret HUSTAD, 3200 SANDEFJORD, i Sandefjord postområde ble lagt ned fra 1.5.1995. Ingen endring i postadressen selv om postkontoret blir lagt ned. Sirk. 10, 10.4.1995.

(3200) Sandefjord
Styrer:
(?) (?) (?) 1.7.1986.

---------