NK 229 – FALL

Vinnende bud: kr 12

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #178-143

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

FALL (Ref#: 2417 , Kilde: KulturNav)

FALL - se FALD

---------

FALD (Ref#: 2404 , Kilde: KulturNav)

FALD poståpneri, på jernbanestasjonen, i Søndre Land herred, Kristians amt, under Kristiania postktr, ble underholdt fra 1.10.1907. Sirk. 54, 24.9.1907.

Poståpneriet ble fra 1.10.1920 lagt under Jevnaker postktr. Sirk. 55, 23.9.1920.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til FALL. Sirk. 53, 23.9.1921.

Ble fra 1.10.1930 igjen lagt under Oslo postdistrikt. Sirk. 19, 15.5.1930.

Fra 1.7.1953 lagt under Gjøvik postktr. Sirk. 17, 20.6.1953.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 2864 FALL ble nedlagt fra 1.10.1998. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen av postkontoret. Sirk. 16, 3.9.1998.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(2864)
Poståpnere/styrere:
Stasj.mester H. Østdahl 1.10.1907.
Peter Leirah kst. 6.4.1916.
Stasj.mester Halvard Aure 30.11.1916 (f. 1894).
Postass. Bjarne Hagen kst. 1.7.1962 (f. 1933).
Kolbjørn Solberg 1.12.1972.
Postkass. Ove Gjerdet 1.8.1977 (f. 1944).
Postkass. V, Arnfinn Kleven 1.11.1980 (f. 1954).
Postkass. Viktor Raaum 1.1.1982 (f. 1956).
Frank Gjerdet fra 1.11.1993.

De første årlige poståpnerlønninger:

1907 1908 1911 1912 1913 1914 1917
Kr 120 200 300 450 500 550 750

Fra 1.7.1917 ble det eller gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------