NK 229 – ENGJAN PÅ NORDMØRE

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #178-136

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

ENGJAN PÅ NORDMØRE (Ref#: 15180 , Kilde: KulturNav)

ENGJAN PÅ NORDMØRE - Se ENGE I NORDMØR

---------

ENGE I NORDMØR (Ref#: 2247 , Kilde: KulturNav)

ENGE I NORDMØR poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Engan, i Valsøfjorden herred, Nordmør fogderi, under Kristiansund N. postktr., ble underholdt fra 1.10.1898. Sirk. 34, 29.9.1898.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til ENGJAN I NORDMØR. Sirk. 53, 23.9.1921.

Fra 1.4.1935 endret til ENGJAN PÅ NORDMØRE. Sirk. 3, 28.1.1935.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Navnet ble fra 1.6.1976 endret til ENGE. Sirk. 15, 24.5.1976.

Fra 2.6.1989 endret til VALSØYFJORD. Sirk. 29, 31.8.1989.
Tidligere Valsøyfjord ble lagt ned fra 1.4.1988.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt ved opprettelsen.

(6687)
Poståpnere/styrere:
Fru Ellen Knubben 1.10.1898.
Handverksmester Marius Wæge 1.8.1925 (f.1895).
Gunnlaug Enge kst. 1.6.1966 (f.1922).
Posteksp. Haldis Engdal 1.9.1983 (f.1962).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1901. Poståpnerlønn etter det:

1901 1906 1910 1912 1914 1917
Kr 150 200 250 350 600 700

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------