NK 229 – BUDALEN

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #178-162

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

BUDALEN (Ref#: 1345 , Kilde: KulturNav)

BUDALEN poståpneri, i Budalen herred, Guldalen fogderi, under Røros postktr., ble underholdt fra 1.7.1896 i landpostruten mellom Budalen og Rognes. Sirk. 23, 26.6.1896.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret BUDALEN nytt postnr 7298.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble levert ved oppr.

(7497 / 7298)
Poståpnere/styrere:
Landh. Peder Larsen Enod (Storrø) 1.7.1896 (f. 1854, død 1920).
Ole P. Storrø 1.9.1920 (f. 1888).
Landpostbud Ola I. Hestflått 1.6.1936 (f.1892).
Solveig Grytdal kst. 1.12.1962 (f. 1940).
Gunlaug Løkkesmo kst. 1.11.1965 (f. 1947).
Sverre Brudal kst. 1.5.1972.
Landpostbud Gunlaug Kjellås 1.3.1979 (f. 1947) komb.styrer/lp.bud.

Poståpneren var antakelig ulønnet fram til 1899.

De første årlige poståpnerlønninger:

1899 1905 1912 1914 1917
Kr 80 150 250 300 450

Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------