NK 229 – BJELLAND

Vinnende bud: kr 16

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #194-186

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

BJELLAND (Ref#: 825 , Kilde: KulturNav)

BJELLAND - se BJÆLLAND

---------

BJÆLLAND (Ref#: 853 , Kilde: KulturNav)

BJÆLLAND poståpneri, i Bjælland prestegjeld, Lister fogderi, under Christianssand postkontor, ble opprettet den 1.7.1853 med ukentlig bipost mellom Mandal posteksp. og Bjælland. Sirk. 18, 31.5.1853.Poståpneriet ble fra 1.7.1888 lagt under Mandal posteksp. Sirk. 16, 25.6.1888.I poststedsfortegnelsen 1889 er navnet skrevet BJELLAND.I 1890 nevnes poståpneriet å ligge på gården Hessaas stuebygning, og i 1892 på plassen Bakken under gården Hessaa.Fra 1.10.1897 ble navnet endret til HESSAA poståpneri. Sirk. 41, 27.9.1897.Fra 1.10.1921 skrevet HESSÅ. Sirk. 53, 23.9.1921.Poståpneriet ble lagt ned fra 1.5.1923. Sirk. 19, 26.4.1923.Poståpneriet nyttet fra ca 1855/56 3-rings kassasjonsstempel nr 29 og fikk tilsendt datostempel 5.3.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.Poståpnere:

Sogneprest Carlsen 1.7.1853.

Lensm. Ole Trygsland ca 1861, fast 15.1.1862.

Sogneprest Irgens 1.4.1878.

Gårdbr. Ole Torkildsen Hessaa 1.10.1882 (f.1846).

Gårdbr. Ola Aa. Trygsland, kst. 31.3.1919.

Anna Trygsland, kst. 1.10.1919.De første årlige poståpnerlønninger:1861 1876 1888 1897 1901 1912 1913 1914 1917

Sp 12 20

Kr 140 240 300 350 400 450 550Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------

BJELLAND (Ref#: 826 , Kilde: KulturNav)

BJELLAND - se også NORDMO brevhus (Mandal)

---------

NORDMO (Ref#: 8693 , Kilde: KulturNav)

NORDMO brevhus, i Bjelland herred, under Mandal postkontor, ble opprettet den 1.5.1917.

Brevhuset NORDMO ble lagt ned fra 15.11.1921 og samtidig omgjort til poståpneri med navnet Bjelland.

Brevhuset nyttet 4-rings kassasjonsstempel nr 11.

Brevhusstyrer:
Theodor Neander Aspeland 1.5.1917 (f.1885).


BJELLAND poståpneri, på Nordmo, i Bjelland herred, Vest-Agder fylke, under Mandal postkontor, i bipostrutene 3360, 3396 og 3440, ble underholdt fra 15.11.1921 i stedet for det tidligere brevhuset Nordmo. Sirk. 62, 17.11.1921.

Poståpneriet ble fra 1.10.1972 lagt under Kristiansand S. postområde. Sirk. 33, 18.9.1972.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 4546 BJELLAND ble lagt ned fra 16.6.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 13, 22.5.1997.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk BJELLAND nytt postnr 4536.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(4546 / 4536)
Poståpnere/styrere:
Butikkbetj. Ola Knutsen Koland kst. 15.11.1921 (f.1891).
Reidun Rosseland kst. 1.5.1962.
Aslaug Trygsland kst. 1.11.1963 (f.1929).
Poststyrer Eva Brit Haaberg, Marnardal (deltidsstilling fra) 18.7.1994.

---------

BJELLAND (Ref#: 827 , Kilde: KulturNav)

Se BJÆLLAND (Kr. S - Mandal)

---------