NK 229 – ÅSVANG

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #194-116

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

ÅSVANG (Ref#: 15134 , Kilde: KulturNav)

ÅSVANG poståpneri, ved Holtet, i Romedals Åsbygd, i Romedal herred, Hedemark fylke, under Hamar postkontor, i landpostbudruten nr 870 Romedal -- Valset, ble underholdt fra 1.4.1920. Sirk. 13.,20.3.1920.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 2332 ÅSVANG, i Hamar postområde, ble lagt ned fra 1.3.1996. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 4, 9.2.1996.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(2332)
Poståpnere/styrere:
Fattigforstander Gudbrand Berntsen Klafstad 1.4.1920.
Ole Aarvold kst. 24.6.1928.
Torolf Olsen 1.12.1937 (f. 1908). Han var vikar ved Løten poståpneri i 6 mndr fra 15.8.1946, med Olga Olsen som midlertidig styrer.
Ottine Sjøenden midlertidig fra 1.5.1950.
Harald Soelberg 1.9.1950 (f. 1896). Han styrte Løten poståpneri fra 1.3.1951 og Nes på Hedemark poståpneri fra 7.4.1953, der ansatt fra 1.6.1953, med Arthur Hansen som midlertidig styrer.
Ellen Frenning midlertidig styrer i 3 mndr i 1953 under Hansens militærtjeneste.
Landpostbud Arne Gustavsen midlertidig fra 1.11.1953, kst. 1.2.1954, fast 1.6.1955 (f. 1918).
Ruth Margit Gustavsen kst. 1.10.1970 (f. 1916).
Jorun Støen 1.4.1982 (f. 1948).
Postbetj. Marianne Skansen midlertidig vikar fra 1.10.1984 (f. 1962).

Årlig poståpnerlønn var for 1920 kr 300,-. I 1922 var årlig lønn kr 1.500,-.

---------