NK 222 – LÆRDAL

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #175-54

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

LÆRDAL (Ref#: 7471 , Kilde: KulturNav)

LÆRDAL - se LÆRDALSØYRI I STØNJUM

---------

LÆRDALSØYRI I STØNJUM (Ref#: 7474 , Kilde: KulturNav)

LÆRDALSØYRI I STØNJUM er i posthistorien benevnt poståpneri fra noe etter 1759. Likeens benevnt poståpneri i "Forklaring til Pontoppidans kart 1785" (Leirdalsøren). I en fortegnelse fra 1808 over poststeder som skal forsynes med nytt segl grunnet skifte av konge (Christian VII døde i 1808 Frederik VII overtok), i portotabell 1812 og i "Anhang" 1816 er navnet endret til STØNJUM I LEERDAHL. Fra portotabeller 1833 til 1847 er navnet skrevet bare LEERDAHL. Fra poststedsfortegnelsen 1849 er navnet skrevet LÆRDAL, og poståpneriet lå i Lærdal prestegjeld, Sogn fogderi, under Bergen postdistrikt.
Det er altså ikke funnet noen bekreftelse på når Lærdal ble offentlig poståpneri.

Ved Kgl.res. 12.1.1841 ble poståpneren i Lærdal tildelt høyere lønn, da Frønningan posteksp. ble nedlagt.

Poståpneriet ble ved Kgl.res. 14.6.1890 opphøyet til POSTKONTOR fra 1.7.1890. Sirk. 19, 21.6.1890.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret LÆRDAL nyttt postnr 6887. Samtidig fikk postboksadressaatene under postkontoret 6887 LÆRDAL tildelt postnr 6886.

Poststedet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 192 og fikk i 1855 tildelt datostempel av 1-rings type med antikva eller stenskrift bokstaver.

(5890)
Poståpnere/postmestere/postsjefer:
Den/de første poståpner(e) er ukjente.
I historien er nevnt gjestemadam Hansen til 1826.
En timeseddel fra 1834 er attestert av Pettersen og i 1835 av Meyer.
Apoteker H. E. Hansen 1.7.1854.
Jacob Olsen, kst. 1.1.1876 og fungert som styrer hele året, selv om H. E. Hansen fortsatt var den egentlige poståpner.
Tidl.poståpner, forlikskommisar Jacob Olsen 1.7.1890 (f. 1825).
Postbetj. Olav Olsen Hauge kst. under ledighet 4.10.1894 (f. 1869).
C. L. Røtter notert i tiden 30.11.1894--2.9.1898.
(?) (?) (?) 2.9.1898.
Hans Martin Michelsen 16.4.1899 (f. 1855).
Postmestere Johannes Bjerkan 21.10.1921 (f. 1877). Tiltrådte 1.2.1922, med posteksp. Eyvind Magnus Tharaldsen som midlertidig styrer (f. 1884).
Posteksp. Eyvind Magnus Tharaldsen kst. under ledighet 1.10.1927.
Postfullm.II Thomas Stønjum kst. 1.4.1930 (f. 1877), død 26.5.1937.
Posteksp. Svein Rikheim under ledighet fra 26.5.1937 (f. 1898).
Postfullm.II Jacob Jacobsen Eri 1.10.1937 (f. 1879).
Postfullm.II Egil Husum under ledighet fra 13.4.1944 (f. 1898).
Postfullm.II Halvor Bævre kst. 1.7.1944 (f. 1891).
Egil Husum under ledighet fra 20.11.1945.
Postfullm.II Nils Ludvig Aasen kst. 1.11.1946 (f. 1894). Tiltrådte 1.3.1947, med Egil Husum som midlertidig styrer.
Egil Husum videre under ledighet 1.10.1953, ble kst. 1.1.1954.
Avd.sjef Odd Gudmundsen Eide 1.8.1965 (f. 1918).
Postmester Ole Fredrik Holm Jensen 1.11.1970 (f. 1931).
Avd.sjef Kjell Paul Gjesdal 1.9.1972 (f. 1936).
Poststyrer: Førstekonsulent Randi Bruheim 4.8.1998.
Poststyrer: Kundebehandler Siv Hovland vikar fra 1.8.1999.

Da først kjente årlige styrerlønninger:

Da Frønningan posteksp. ble lagt ned i 1841, fikk poståpneren i Lærdal et tillegg til tidligere med 18 Spd.
I 1851 ble de tidligere gebyrene opphevet, og poståpneren fikk årlig en lønn på 100 spd. i 1870 spd, i 1877 kr 600,-, i 1880 kr. 800,-, i 1885 kr 1.000,- og fra 1887 kr 1.200,-.

---------