NK 221 – VOKSENLIA

Vinnende bud: kr 18

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #194-17

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

VOKSENLIA (Ref#: 14364 , Kilde: KulturNav)

VOKSENLIA poståpneri, på Lia stasjon på Tryvandsbanen, i Aker herred, Akershus fylke, under Kristiania postkontor, ble forsøksvis opprettet fra 15.7.1924. Sirk. 18, 11.7.1924.

Poståpneriet ble fra 1.11.1962 lagt under Adm.avd. i 1. postdistrikt. Sirk. 47, 15.11.1962.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Etter ny omorganisering av Oslo postdistrikt ble postkontoret fra 1.1.1989 lagt under Oslo Vest postregion (Majorstua). Sirk. 1, 10.1.1989.

Postkontoret VOKSENLIA, 0325 OSLO ble nedlagt fra 1.1.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 33, 13.12.1996.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(0325 Oslo 3)
Poståpnere/styrere:
Karoline Christiansen 15.7.1924.
Fru Marie Nilsen 15.5.1934.
Fru Kamilla Kraby 1.1.1937 (f. 1908). Under tjenestepermisjon i tiden 23.9.-- 23.11.1944 med vognfører Olaf Kjølberg som midlertidig styrer.
Eksp. Ragnhild Grinde Kaasa 1.6.1976.
Postkass. Børge Norland 17.10.1977.
Posteksp. Thor Egil Jensen 1.9.1979 (f. 1951).
Poststyrer Arnfinn Løvsletten 1.10.1990 (f. 1952).

---------