NK 221 – SOKNA

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #190-126

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SOKNA (Ref#: 11535 , Kilde: KulturNav)

SOKNA - se LUNDER (i Norderhov)

---------

LUNDER (Ref#: 7397 , Kilde: KulturNav)

LUNDER poståpneri, i Norderhov prestegjeld, Ringerige fogderi, under Drammen postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 6.8.1855 med virksomhet fra 1.10.1855. Sirk. 8, 24.9.1855.

Poståpneriet ble fra 1.7.1886 lagt under Hønefoss posteksp. Sirk 14, 25.6.1886.

Navnet ble fra 1.12.1909 endret til SOKNA. Sirk. 64, 24.11.1909.

Ved innføring av postnummer i Norge fikk SOKNA tildelt postnr 3510.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret SOKNA nytt postnr 3534,

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 187 og fikk tilsendt datostempel den 7.2.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(3510 / 3534)
Poståpnere/styrere:
Gundhuus 1.10.1855.
Skolelærer Nielsen 1.8.1862.
Lensm. A. Mokastet 31.5.1864. (På gården Bjerke.)
Kirkesanger og lærer Anders Olsen ble kst. 1.1.1885.
Lensm. Nils Andreassen Tangerud 1.10.1885 (f. 1854).
Aksel Halvorsen ble kst. 22.8.1902.
Enkefru Marthe Helene Tangerud 15.10.1903 (f. 1858).
Landh. Otto K. Tanberg 1.3.1918 (f. 1888)
Sykepleierske Karen Klev 1.4.1920 (f. 1870).
Overtatt av Telegrafverket fra 5.1.1934 (ikke navn, men med baker Nils Bjerke som bestyrer fra 2.1.1942).
Tellgrafbest. Nils Bjerke ble tilsatt fra 1.3.1952 (f. 1892).
Sigrid Sværi ble kst. 1.9.1962 (f. 1913).
Nils Ole Odden 1.8.1981 (f. 1950).
Poststyrer Edel Løvskogen vikar fra 1.6.1998.

De først kjente årlige poståpnerlønninger var i 1860 16 spd., i 1869 28 spd., i 1898 kr 250,-, i 1905 kr 400. Fra 1906 til 1910 ble gitt + kr 100,- årlig (på grunn av jernbanearbeid på Bergensbanens parsell Hønefoss--Gulsvik). I 1912 var lønnen kr 600,-, i 1913 kr 650,-, og fra 1914 kr 700,-.
Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen da.

---------