NK 221 – RØRØY I HELGELAND

Vinnende bud: kr 41

Nedlagt 1964 , Litt misfarging nede til høyre. Synes mest på baksiden.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1964 , Litt misfarging nede til høyre. Synes mest på baksiden.
Frimerkeauksjon #170-81

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

RØRØY I HELGELAND (Ref#: 10342 , Kilde: KulturNav)

RØRØY I HELGELAND - se VEGØ

---------

VEGØ (Ref#: 13953 , Kilde: KulturNav)

VEGØ poståpneri, i Vegø prestegjeld, Søndre Helgeland fogderi, antakelig under Nordland postkontor (Namsos fra 1866), ble opprettet ved Kgl.res. 14.8.1852, med virksomhet fra 15.2.1853. Sirk. 54, 30.10.1852.

Fra poststedsfortegnelsen 1892 er navnet skrevet VEGA.

Fra 1.7.1893 ble navnet endret til RØRØEN I HELGELAND. Sirk. 19, 15.7.1893.

Fra 15.2.1908 skrevet RØRØY I HELGELAND. Sirk. 6, 13.2.1908.

Poståpneriet ble fra 1.7.1911 lagt under Brønnøy(sund) postkontor. Sirk. 35, 14.6.1911.

Poståpneriet RØRØY I HELGELAND ble lagt ned fra 1.9.1964. Sirk. 26, 25.8.1964. Ny postadresse: 8980 GLADSTAD. Kilde: Nedlagte poststeder og poststeder som har endret navn i tiden 1900--1981.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 337 (ca 1855/56) og fikk datostempel i 1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

Poståpnere:
Sogneprest A. Frost 15.2.1853.
Kirkesanger Isak Aaderfell 1.4.1859.
Lensm. Borgen kst. 30.11.1863.
Handelsm. Peder Tønder 1.7.1864. (I Rørøen.)
Fru Christine Qvale 1.6.1897 (f. 1842). Under tjenestefri fra 1.1.1914 med Terese Qvale (f. 1877) som midlertidig styrer.
Terese Qvale Winter fast fra 14.10.1918 (f. 1877).
Jens R. Winther midlertidig fra 16.11.1937, fast 1.8.1938 (f. 1882).
Ds.eksp. Alf Skjevling midlertidig fra 1.5.1950, fast 1.10.1950 (f. 1919).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1853 1860 1872 1874 1883 1890 1901 1902 1914 1917
Sd. 8 12 24 36
Kr 260 400 500 600 650 750

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------