NK 221 – KVAMSØY

Auksjonen er avsluttet

Nedlagt 1966

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Nedlagt 1966
Frimerkeauksjon #183-33

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

KVAMSØY (Ref#: 6463 , Kilde: KulturNav)

6087 KVAMSØY (Møre) - se BRINGSINGHAUG

---------

BRINGSINGHAUG (Ref#: 1249 , Kilde: KulturNav)

BRINGSINGHAUG poståpneri, på Kvamsøen, i Sande herred, Søndmøre fogderi, under Aalesund postktr., ble opprettet ved Kgl.res. 25.1.1897 med virksomhet fra 1.8.1897, og med ukentlig båtpost til/fra Haugsholmen. Sirk. 30, 26.7.1897.

Navnet ble fra 1.1.1973 endret til KVAMSØY. Sirk. 42, 27.11.1972.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet omgjort til underpostktr. fra 1.11.1973, Sirk. 41,31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble lev. ved oppr. i 1897.

(6087)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. Petter Simonsen Bringsinghaug Hauge 1.8.1897 (f. 1873).
Tlf.styrer og ds.eksp. Njål Kalsnes 16.4.1933 (f. 1906).
Poststyrervikar Sverre Peter Kalsnes 1.4.1975 (f. 1939).

Poståpneren var uten lønn av Pv. til 1900, da årlig lønn ble satt til kr 80,-, fra 1904 kr 100,-, fra 1907 kr 200,-, fra 1911 kr 250,- og fra 1917 kr 400,-.

Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------