NK 221 – HOLMSBU

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #178-28

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

HOLMSBU (Ref#: 4745 , Kilde: KulturNav)

HOLMSBU - se HOLMSBO

---------

HOLMSBO (Ref#: 4744 , Kilde: KulturNav)

HOLMSBO poståpneri, på ladestedet, i Hurum prestegjeld, Buskerud fogderi, under Drammen postktr., ble opprettet ved Kgl.res. 12.9.1868 med virksomhet fra 15.11.1868, og med to ganger ukentlig bipostrute om vinteren mellom Holmsbo og Hurum. Om sommeren med befordring til/fra Holmsbo med de "Drammenske dampskip".

Fra poststedsfortegnelsen 1889 er navnet skrevet HOLMSBU.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 3484 HOLMSBU ble nedlagt fra 1.9.1998. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 13, 10. 7.1998.

(3484)
Poståpnere/styrere:
Skolelærer Ole Østgaard 15.11.1868.
Handelsbest. P. C. Mohn 1.6.1875.
Skipperborger Hans Christiansen kst. 4.12.1882.
Kjøpm. Jørgen Martin Jørgensen 1.2.1883.
Eksp. Hans M. Olsen 1.7.1898.
Enke Johanne Marie Olsen 3.3.1904.
Frk. Hansine Olsen 16.12.1910 (f. 1875).
Overtatt av Telegrafverket 1.4.1935.
Frithjof Karlsen 1.10.1946 (f. 1882).
Hansine Karlsen midlt. 9.9.1952, fast 1.1.1953 (f. 1896).
Annie Wold kst 1.10.1961 (f. 1914).
Poststyrervikar Kalma Elisabeth Follestad 1.4.1982 (f. 1932).

Datostempel ble ifølge "Norske filatelistika" levert først i 1873 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1868 1874 1887 1895 1903 1908 1914 1917
Spd. 24 40
Kr 200 300 400 500 550 750

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------