NK 221 – GREFSEN

Vinnende bud: kr 5

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #994-108

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

GREFSEN (Ref#: 3612 , Kilde: KulturNav)

GREFSEN poståpneri, på jernbanestasjonen, i Aker herred, Akershus amt, under Kristiania postktr., ble opprettet den 20.12.1900 samtidig med åpningen av jernbanen Grefsen -- Røikenviken. Sirk. 47, 8.12.1900.

Poståpneriet fikk fra 1.11.1918 status av underpostkontor I under navnet KRISTIANIA-GREFSEN. Sirk. 54, 11.11.1918.

Fikk senere navnet GREFSEN underpostkontor.

Underpostkontoret ble fra 1.11.1962 lagt under Adm.avd. i 1. postdistrikt. Sirk. 47, 15.11.1962.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble underpostkontoret fra 1.11.1973 gitt status av postkontor B. Sirk. 41, 31.10.1973.

Fra 1.1.1989 ble postkontoret lagt under Oslo Vest postregion (Majorstua). Sirk. 1, 10.1.1989.

(0409 Oslo 4)
Poståpnere/styrere/postmestere:
Stasj.mester P. J. W. Petersen 20.12.1900.
Kontorist Svarstad midlertidig kst. 13.4.1905.
Stasj.mester Ludvig Jørgen Brock 21.8.1905.
Sigrid Kristensen (Andresen) 5.11.1913 (f.1886).
Posteksp. Kaare Bergersen (fra ca 1944 Bressum) 1.11.1918 (f.1890).
Edløy Notø 1.7.1948 (f.1900).
Postkass. III Fredrik Bergersen 1.4.1963 (f.1923).
Postfullm. I Anne-Marie Hertzberg Dalevoll 1.6.1963 (f.1921).
Førstepostfullm. Bjørg Solveig Christiansen 1.3.1978 (f.1939).
Vaktleder Margrethe Skifterud 1.5.1982 (f.1940).
Poststyrervikar Ragnhild Hide 1.3.1985 (f.1938).
Førstepostfullm. Laila Andersen 1.5.1986 (f.1947).
Poststyrer (vikariat) Bente Olsen 7.6.1999.
Postmester Marianne Slinning 1.2.2001.

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1901 1912 1914 1.1.1917 1.7.1917
Kr 250 500 800 1000 1500

---------