NK 220 – VOKSENKOLLEN

Auksjonen er avsluttet

Nedlagt 1989

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Nedlagt 1989
Frimerkeauksjon #183-34

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

VOKSENKOLLEN (Ref#: 14363 , Kilde: KulturNav)

VOKSENKOLLEN poståpneri, på Tryvandsbanens stasjon med samme navn, i Aker herred, Akershus amt, under Kristiania postkontor, ble underholdt fra 1.8.1917. Sirk. 34, 25.7.1917.

Poståpneriet fikk fra 1.5.1951 status av underpostkontor II. Sirk. 8, 28.3.1951.

Ble fra 1.11.1962 lagt under Adm.avd. i 1. postdistrikt. Sirk. 47, 15.11.1962.

Ved etablering av nye poststedsgrupper fra 1.11.1973 fikk underpostkontoret II betegnelsen bare underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved ny omorganisering av Oslo postdistrikt ble postkontoret fra 1.1.1989 lagt under Oslo Vest postregion (Majorstua). Sirk. 1, 10.1.1989.

VOKSENKOLLEN, 0326 OSLO postkontor C ble lagt ned fra 1.10.1989. Sirk. 32, 28.9.1989.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt i 1917.

(0326 Oslo 3)
Poståpnere/styrere:
Godseksp. F. Selmer-Johansen 1.8.1917 (f. 1897).
Erling Garder kst. 1.4.1919.
Ole Løchen midlertidig kst. fra 1.10.1919.
Fru Josefine Knudsen midlertidig kst. fra 1.10.1920.
Stasj.eksp. fru Marie Nilsen 1.2.1932.
Fru Ellen Frey 15.5.1934.
Fru D. Borhaug midlertidig fra 28.7.1940.
Gerd Frey inntil videre fra 16.8.1940.
Frk. Oddfrid Ottesen midlertidig fra 16.8.1943, fast 1.6.1946 (f. 1924).
Gunvor Helene Thorstensen kst. 1.7.1947 (f. 1911).
Berthe Rolandsen 1.8.1951 (f. 1914).
Alfhild Bjerke 1.8.1962 (f. 1917).
Postkass. Odd Arne Furseth 1.5.1985 (f. 1960).
Postkass. Rune Arnesen 1.1.1986 (f. 1957).

Årlig poståpnerlønn var i 1917 kr 600,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------