NK 220 – VEST-TORPA

Utrop: kr 5

Nedlagt 1979

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 29. august 2024 20:26
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 5 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Nedlagt 1979
Frimerkeauksjon #991-147

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

VEST-TORPA (Ref#: 14120 , Kilde: KulturNav)

VEST-TORPA - se THORPEN

---------

THORPEN (Ref#: 12896 , Kilde: KulturNav)

THORPEN poståpneri, i Land prestegjeld, Hadeland og Land fogderi, under Christiania postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 22.12.1858, med virksomhet fra 15.5.1859. Sirk. 9,15.4.1859.

Fra poststedsfortegnelsen 1886 er navnet skrevet TORPEN.

Poståpneriet ble fra 1.7.1886 lagt under Hønefoss posteksp. Sirk. 14, 25.6.1886.

Fra 20.12.1900 igjen lagt under Kristiania postkontor grunnet postbefordringen på den nyopprettede jernbaneforbindelsen mellom Grefsen og Røikenviken. Sirk 47, 8.12.1900.

Navnet ble fra 1.1.1902 endret til VESTTORPEN. Sirk. 43, 19.12.1901.

Fra 1.10.1921 endret til VESTTORPA. Sirk. 53, 23.9.1921.

Fra 1.1.1935 skrevet VEST-TORPA. Sirk. 39, 19.12.1934.

Poståpneriet ble fra 1.7.1953 lagt under Gjøvik postkontor. Sirk. 17, 20.6.1953.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

2886 VEST-TORPA postkontor C, under Gjøvik postkontor, ble lagt ned fra 1.1.1979. Ny postadresse: 2870 DOKKA. Sirk. 38, 2.11.1978.

I ølge "Norske Filatelistika" ble det første datostempel tilsendt først i 1882, av 2-rings vanlig type.

(2886)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. Ole Haraldsen 15.5.1859.
Johannes Frøsager 1.7.1860.
Føderådsmann Erik Haldorsen Fælde 1.7.1868. (På gården Nordre Fælde.)
Ingeborg Christoffersdatter Røste 1.10.1887. (Fra 1.7.1887 på gården Lunde.)
Karen Harstad 1.7.1906 (f. 1882). (Fra 1894 på gården Søndre Lunde.)
Mikal J. Harstad kst. 15.4.1918, fast 9.12.1921 (f. 1900). (Fra 1895 på gården Harstad).
Kristian Gaukerud midlertidig fra 24.5.1945, fast 1.6.1947 (f. 1921). Under tjenestefri i tiden 15.12.1953--16.8.1954, med egen vikar, Johannes Enger.

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1859 1872 1877 1887 1893 1901 1909 1912 1913 1914 1917
Spd. 12 20
Kr 140 80 180 200 300 400 500 550 650

Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------