NK 22 – KONGSVINGER

Vinnende bud: kr 230

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #193-146

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

KONGSVINGER (Ref#: 6144 , Kilde: KulturNav)

KONGSVINGER

Det er ikke funnet bekreftelser på når det ble offentlig poststed på Kongsvinger. Imidlertid var det postutveksling på stedet fra tidlig på 1700-tallet. Det nevnes at det blant annet var en "poståpner" der ved navn Ole "Oluf" Nicolai Brun, som døde i 1768 -- 74 år gammel.

Ved et Kgl.samtykke av 19.12.1788 ble det trolig opprettet et midlertidig postkontor fra 1.10.1789 med kaptein Hans Jacob Grundt som postmester fram til 1802.

Ved Kgl.res. 4.11.1803 ble "postkontoret" omgjort til fast postekspedisjon fra 1.1.1804. (Plakat 19.11.1803).

Ved Kgl.res 31.5.1890 omgjort til postkontor fra 17.5.1890. Sirk. 18, 21.6.1890.

Lokalpostombæring ble opprettet i Kongsvinger 1.10.1888.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk gate- og veiadresser i Kongsvinger tildelt postnr 2208 -- 2214 KONGSVINGER. Fra samme tid fikk postboksadressatene under postkontoret Midtbyen tildelt postnr 2201 og 2202 KONGSVINGER, mens postboksadressatene under Stasjonsida postkontor fikk postnr 2203 -- 2206 KONGSVINGER.

Postekspedisjonen fikk i 1849 tilsendt datostempel av 1-rings type med antikva bokstaver. I 1855 ble også nyttet 3-rings kassasjonsstempel nr 159.

(2200)
Posteksp./postmestere/postsjefer:
Forhv.voldmester Hans Olsen 4.11.1803 til 12.9.1833, men oberstløytnant Sæffelt er nevnt 10.1.1804 og kan ha fungert en tid.
Ole Johansen Tommelstad 27.12.1833 (f. 1787).
Andreas Hansen 4.12.1843 (f. 1802).
Forhv. postmester O. J. Tommelstad kst. 1.8.1856 (f. 1787).
Frants Peckel 3.1.1857 (f. 1798).
Johan Carl Sophus Nannestad kst. 12.8.1962,, fast 29.11.1862 (f. 1823).
Postflm. E. Weyerdahl kst. 1.12.1883 (f. 1843).
Ludvig Lange Dybwad 22.12.1883, tiltrått 1.3.1889.
William Collett kst. 1.10.1889 (f. 1840).
Michael Rasch Landmark kst. 1.4.1890 (f. 1859).
Hans Glad Bloch kst. 1.7.1890 (f. 1856).
Postm. Bernt Dorff 20.7.1890 (f. 1826).
Posteksp.I Johan Henrik Andresen 17.8.1896, tiltrått 15.10.1896 (f. 1858).
Postflm. Axel Møinichen, kst. under ledighet 1.7.1928 (f. 1878).
Ole Andreas Lind Guttormsen 1.8.1896, tiltrått 14.10.1928 (f. 1875) under midl.best. av postflm. Axel Møinichen, som også ble videre kst. under ledighet fra 1.5.1929.
Postflm. Gustav Ludvig Larsen kst. 1.10.1929, tiltrått 1.2.1930 (f. 1875) med postflm. Axel Møinichen som midlt.best.
Posteksp. Oscar Torbjørn Carlsen var under ledighet fra 30.9.1940 (f. 1897).
Postfullm.II Omar Antoni Mosberg 1.11.1940, tiltr. 1.3.1941 (f. 1882), med posteksp. Oscar T. Carlsen som midlt. styrer.
Avd.sjef Oscar Torbjørn Carlsen igjen under ledighet 31.8.1952, fast fra 1.11.1952 (f. 1897).
Postm. Reidar Frithjof Holst 1.11.1959 til 1.5.1965 (f. 1897).
Vikarer 1.5.1965.
Avd.sjef I Johan Slind til 1.6.1966 (f. 11922, død 15.2.1979).).
Avd.leder Carl-Erik Fossum 1.6.1979 (f. 1923).
Postsjef Per John Jakobsen 1.7.1990 (f. 1959).
Postmester v/Midtbyen, Ingrid Østvold 1.5.1998.

Årlig lønn i 1856 var 480 spd., i 1866 500 spd., i 1877 kr 2.640,- og i 1884
kr 4.900,-.

---------